CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2018. évi támogatása


630

Határidő: 2018. március 21.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. nyílt pályázatot hirdet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására annak érdekében, hogy az oktatásban a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák, erősítsék és terjesszék az általános- és középiskolások körében a tudatos fogyasztói magatartást.

A pályázat kódja: FV-II-18

A pályázat célja

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy a helyi, megyei kapcsolatokat és közösséget erősítve a működési területükön az NFM által kiírt „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet elnyert, vagy a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címre pályázó iskolákkal való szoros együttműködésben az iskola diákjai számára az alábbi programokat szervezzék:

  • fogyasztóvédelmi vetélkedő
  • fogyasztóvédelmi oktatás diákok számára
  • fogyasztóbarát vállalkozási szemlélet és fogyasztóvédelmi ismeretek gyakorlati bemutatása érdekében nagyvállalatok, helyben működő kisebb vállalkozások látogatása

A pályázat fenti programokra együttesen és külön az egyes programokra is benyújtható.

A pályázók köre:

Jelen pályázati felhívás keretében azok a magyarországi és határon túli székhelyű egyesületek vehetnek részt, amelyeknek célja a fogyasztók érdekeinek védelme, alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, valamint ilyen egyesületek szövetségei. A pályázó a pályázat beadásakor nyilatkozik arról, hogy működése során fogyasztói tudatosság növelését célzó tevékenységet végez, amennyiben alapszabályában nem szerepel fogyasztóvédelmi tevékenység céljai között.

A rendelkezésre álló keretösszeg:

28 717 000 Ft., azaz huszonnyolcmillió-hétszáztizenhétezer forint.,

Támogatási időszak:

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2018. június 1. és 2019. május 31. közé eső időszak.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 21. 00:00

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet legkésőbb 2018. március 21. napján postára adtak.

Pályázattal kapcsolatos további információk:

Telefonszám: (06-70) 905-8424
hétfő-csütörtök: 8:00-16:00; péntek: 8:00-14:00
E-mail: szakmai kérdések esetén: fv@nfsi.hu

forrás, bővebben: nfsi.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” című (GINOP-5.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében” című (EFOP-1.8.7-16 kódszámú) felhívás.
Címkék