Hazai vizeink komplex éghajlati alkalmazkodást segítő fejlesztési prioritásainak kidolgozása

SZE
20

Határidő: 2020. szeptember 20.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, pályázati kiírást tesz közzé a Balaton, valamint a Szigetköz komplex rövid- és középtávú – az éghajlati alkalmazkodási tevékenységeket elősegítő – kutatási–fejlesztési prioritásainak meghatározása érdekében.

Ezek kapcsán figyelembe véve az éghajlatváltozás következtében a két terület vízellátásában várható változásokat és azok tovagyűrűző hatásait annak érdekében, hogy a különböző víz- és területhasználatok (ökológiai funkció, lakóhely, rekreáció, turizmus, a Balaton esetében továbbá vitorlázás, horgászat, Szigetköz esetében az előbbieken túl a felszín alatti vízbázisok stb.) a jövőben fenntarthatóan, a változásokra rugalmasan reagálva, de mindeközben kiszámíthatóan tudjanak működni.

A pályázati kiírás a Balaton és a Szigetköz komplex vízügyi problémáinak megoldását célozza, így jelen pályázati felhívás a Belügyminisztérium, mint a vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért és a vízvédelemért is felelős tárca feladatainak ellátását támogatja.
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag olyan pályázatok támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.

A pályázati kiírásra pályázatot Magyarországi székhellyel rendelkező szervezetek konzorciuma nyújthat be. A konzorciumnak legalább kettő tagból kell állnia. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.

Jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázat más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek 100%-a lehet az állami támogatási szabályok figyelembevételével.
Pályázatonként igényelhető támogatás összege az 5. pontban felsorolt alfeladatonként: minimum 30 millió Ft maximum 70 millió Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

forrás, bővebben: kormany.hu


Címkék
pályázatírás, környezet, fenntarthatóság