CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Helyi Érték Program 2018


1062

Határidő: 2019. január 04.

A Helyi Érték Program célja helyi civil szervezetek, kezdeményezések támogatása, amelyek a helyben élő emberek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik, és helyi problémákra keresnek helyben adható válaszokat.

A „helyi civil szervezet” jellemzően kistérségben, egy kisebb településen vagy nagyobb települések városrészeiben működik. A helyi közösség összefogásának alapja a közös identitás és közös érdek. A helyi közösség még áttekinthető emberi kapcsolatokból áll és homogén érdekközösséget tud alkotni. A helyi közösséget több generáció alkotja.

2018-ban első alkalommal hirdetjük meg a felhívást az alábbi feltételekkel:

Pályázatot egyesületek, alapítványok nyújthatnak be a felhívás mellékletében meghatározott településekről és pályázati körzetekből.

Egy pályázó szervezet egy projekthez igényelhet támogatást.

Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek 

  • helyi lakosokat, egy településen vagy lakókörzetben, kistérségben élőket/ tartózkodókat segítenek/ fognak össze /szolgálnak,
  • helyben született kezdeményezések, ill. helyi igényeket elégítenek ki.

Pályázati kategóriák:

1. Jövő generációja

Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek segítik a fiatalok bevonását a közösségekbe, jövőképük formálását és társadalmi felelősségvállalásuk erősítését. Fejlesztik kreativitásukat, új tanulási modellekkel ismertetik meg őket. Elősegítik szemléletformálásukat pl. hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők megismerésével, környezettudatosságuk erősítésével és hozzájárulnak a generációk közötti párbeszédhez, valamint az intergenerációs segítségnyújtáshoz.

2. Kultúra

Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek a helyi közösség identitásának kialakítására, megerősítésére szerveznek, kezdeményeznek kulturális, szabadidős, közösségfejlesztő programokat, ápolják a helyi hagyományokat, szomszédsági ünnepeket szerveznek. Eseményeken keresztül be tudják mutatni közösségük értékeit mások számára.

3. Környezetvédelem, fenntarthatóság

Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek segítenek a helyi közösségeknek szebb, élhetőbb és zöldebb környezet kialakításában és fenntartásában, a környezettudatos szemlélet elsajátításában, város-vidék együttműködés erősítésében.

4. Társadalom

Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek segítenek a hátrányos helyzetűekre, fogyatékkal élőkre, nagycsaládosokra, idősebb generációkra értékként és erőforrásként tekinteni és elősegítik társadalmi integrációjukat, a társadalmi párbeszédet.  

Előnyben részesülnek továbbá azok a pályázatok, amelyekben érvényesül az alábbi szempontok valamelyike:

  • Társadalmi innováció
  • Önkéntesség
  • Fenntarthatóság

A pályázaton támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő alábbi költségtípusokra: 

  • dologi kiadások (anyag és eszközköltség)
  • szolgáltatási költségek (szállítás, étkezés, terembér, kommunikáció)
  • személyi költségek (projektfelelős vagy önkéntes menedzsment, szakmai közreműködő)

Egy projekthez maximálisan igényelhető támogatás: 500.000 Ft.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 25 millió forint.

A támogatás 2019. május 1 – december 31. használható fel.

A pályázatok benyújtásának feltétele a szervezeti regisztráció, amelynek határideje: 2018. december 31. (meghosszabbított határidő!)

                                                                                         REGISZTRÁCIÓ és PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A regisztráció jóváhagyását követően lehet pályázatokat benyújtani 2019. január 4., péntek éjfélig (meghosszabbított határidő!)

A szakmai értékelésen sikerrel túljutott és közönségszavazásra bocsátott pályázatok benyújtóit 2019. február közepéig írásban (email) értesítjük.

A sikeres pályázatok az értékelés második fázisában közönségszavazáson vesznek részt. Körzetenként maximum 3 projektre lehet majd leadni a szavazatokat – tervek szerint - 2019. április 1-21. között a MOL Nyrt. benzinkúthálózatának kijelölt kútjain. 

A részletes pályázati felhívást és költségvetési mellékletet a letölthető dokumentumok között találja.

                                                            A helyi közösségeket korábban az alábbi programon keresztül segítettük:

KÖSZ! Program

2014- 2017 között KÖSZ! Programunk azokat a helyi közösségeket támogatta, amelyek közösségi szolgálatot teljesítő diákokat vontak be programjaikba.

A program elő kívánta segíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg annak érdekében, hogy minél több diák teljesítse az érettségi feltételének számító 50 óra Iskolai Közösségi Szolgálatot, és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre. 

Négy év alatt összesen 326 projektet támogatottunk több mint 80 millió forinttal, amelyekben több mint 6000 diák teljesített közel 120.000 óra közösségi szolgálatot.

A program együttműködő partnere, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet volt.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK (Helyi Érték Program 2018)
Pályázati felhívás
Mintaűrlap online pályázat beadásához
1. sz. melléklet: Költségvetés
Települések listája (ahonnan pályázatok fogadunk, BŐVÍTETT LISTA!)
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés” elnevezésű (EFOP-2.2.5-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Címkék