Cél: A pályázattípus az ifjúsági részvétel alternatív, szektorokon átnyúló, innovatív és digitális formáit támogatja, ezáltal teremtve meg a lehetőséget a fiatalok aktív részvételére, minden háttérből. A ifjúsági részvétel tevékenységek ideálisak a fiatalok és döntéshozók közti párbeszédek kialakítására, és a fiatalok az európai demokratikus életben való részvételének erősítésére. Ennek közvetlen eredményeként növelhető a fiatalok érdekképviselete az őket érintő döntésekben.

Támogatható tevékenységek:

Az ifjúsági részvételi tevékenységek megvalósulhatnak nemzetközi vagy nemzeti szinten. A nemzeti szintű projektek megfelelőek lehetnek különböző ötletek és módszerek helyi szintű kipróbálásához és eszközök lehetnek korábbi kezdeményezések nyomon követésére és azok fejlesztésére. Ugyanakkor, bármilyen szinten valósulnak meg, a projekteknek rendelkezniük kell európai dimenzióval.

A projektek nemformális tanulási tevékenységeket foglalnak magukba, amelyek formája többek között lehet műhelymunka, vitajáték, figyelemfelkeltő kampány, képzés, fiatalok és döntéshozók személyes vagy digitális találkozása, információs nap stb.

A projektek magukban foglalhatnak mobilitási tevekénységeket is, ám ez nem kötelező. Ezekhez a tevékenységekhez specifikus pénzügyi támogatás nyerhető.

Ahol releváns, erősen ajánlottak a digitális tevékenységek (webináriumok, digitális eszközök használata, stb.) és/vagy képzés a demokrácia digitális eszközeinek használatáról

A projektek időtartama 3-24 hónap lehet.

Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező résztvevő szervezet vagy fiatalok informális csoportja lehet.
A projektekben részt vevő szervezetek lehetnek:
  • non-profit szervezetek;
  • egyesületek;
  • NGO-k;
  • európai ifjúsági szervezetek;
  • állami szerv helyi, regionális és nemzeti szinten;
  • társadalmi vállalkozások;
  • CSR tevékenységet folytató forprofit szervezetek
  • fiatalok informális csoportjai
A pályázatok beadásának határideje
  • 2021. május 11. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)
  • 2021. október 5. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)
Forrás és további részletek: erasmusplusz.hu