Cél: Az ifjúságsegítők mobilitása az ifjúsági szakemberek fejlődését támogatja és azon keresztül az ifjúsági munka minőségfejlesztését helyi, régiós, nemzeti, európai és nemzetközi szinten nemformális és informális tanulási tapasztalatok által. A pályázattípus hozzájárul az EU Ifjúsági Stratégia célkitűzéseihez, azok közül pedig kifejezetten az ifjúsági munka innovációjához és elismertetéséhez.

Támogatható tevékenységek:

Szakmai fejlődést biztosító tevékenységek és hálózatépítés ifjúságsegítőknek, melyek a következők révén járulnak hozzá az ifjúságsegítők szakmai fejlődéséhez:

 • tanulmányi látogatások, mint például job shadowing, szakembercserék, peer learning
 • hálózatépítés és közösségfejlesztés
 • képzések a minőségi ifjúsági munka érdekében
 • szemináriumok és workshopok tudásbővítés és jó gyakorlatok megosztása céljából

Ezeket a tevékenységeket a projektben részt vevő szervezetek tervezik meg és bonyolítják le. Az ifjúságsegítő szakemberek részvétele a képviselt szervezet kapacitásfejlesztéséhez nagyban hozzájárul, és egyértelműen hatással van az ifjúságsegítők fiatalokkal végzett mindennapi munkájára. A megvalósult tevékenységek tanulási eredményeit terjeszteni kell az ifjúsági területen.

Rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységek

Az ifjúságsegítők mobilitása pályázattípus tartalmazhat rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységeket is, melyek kiegészítő tevékenységek azzal a céllal, hogy növeljék a mobilitási projektek hatásait a területen. Ezek például innovációt és az ifjúsági munka elismertetését támogató tevékenységek lehetnek, mely lehetőséget teremt tapasztaltabb pályázók számára, hogy új eszközöket (például a digitális ifjúsági munkát fejlesztő eszközök), új módszereket próbáljanak ki.

Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező részt vevő szervezet vagy fiatalok informális csoportja lehet.

A projektekben részt vevő szervezetek lehetnek:

 • non-profit szervezetek; egyesületek;
 • NGO-k;
 • európai ifjúsági szervezetek;
 • állami szerv helyi, regionális és nemzeti szinten;
 • társadalmi vállalkozások;
 • CSR tevékenységet folytató forprofit szervezetek
 • fiatalok informális csoportjai

A pályázatok beadásának határideje

 • 2021. május 11. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)
 • 2021. október 5. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)
Forrás és további részletek: erasmusplusz.hu