Az Invitech ICT Services Kft. 2021-ben már tizenkettedik alkalommal, és pár előremutató újítással együtt hirdeti meg az InnoMax pályázatot.
Az Effekteam Egyesület közreműködésével zajló pályáztatási folyamat feltételei az alábbiak:

A pályázat felhívás célja
Az Invitech fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson azoknak a civil és nonprofit szervezeteknek, amelyek digitális eszközöket felhasználó, innovatív fejlesztési projektjeikhez, újításaikhoz keresnek támogatót az alábbi témakörökben. Fontos változtatás a korábbi kiírásokhoz képest, hogy ezen témakörök meghatározása, csak abban segíti a pályázókat, hogy milyen tevékenység kapcsán tudnak pályázni a díjra. A témakörök nem jelentenek kategóriákat, minden pályázat - témájától függetlenül - egységes szempontok alapján kerül elbírálásra.

Fenntarthatóság, környezetvédelem
- Olyan szervezetek pályaműveit várjuk, melyek a megvalósítani tervezett projektjeikkel a fenntarthatósághoz, illetve az élhető környezet megőrzéséhez valamilyen digitális megoldást felhasználva járulnak hozzá.

Oktatás, nevelés
- Ebben a témakörben elsősorban olyan pályaműveket várunk, melyek célja valamilyen digitális megoldást felhasználva a nevelés színvonalának növelése, akár a közoktatásban, akár annak keretein kívül.

Egészség
- Ebben a témakörben a kórházi, vagy más téren megvalósuló betegellátás minőségének jobbítását, hatékonyabbá tételét, továbbá az egészségvédelem és a megelőzés előmozdítását célzó pályaműveket várunk, melyek digitális megoldást felhasználva valósulnak meg.

Szociális ügyek
- Ebben a témakörben olyan pályaműveket várunk, melyek megvalósulásával a társadalmi és gazdasági fejlődéssel kevésbé lépést tartani képes rétegek, közösségek számára nyílik meg a felzárkózás esélye. A tervezett projekteknek az digitális eszközök alkalmazásával javítaniuk kell az esélyegyenlőség feltételeit, csökkenteniük a használati és hozzáférési megosztottságot, illetve segíteni a digitális felzárkóztatást.

Kultúra
- Ebben a témakörben olyan pályaműveket érdemes beküldeni, amelyek az digitális innováció segítségével valamilyen kulturális tevékenység hatékonyságát növelik. Hozzájárulnak ahhoz, hogy minőségibb, színvonalasabb módon lehessen olyan kulturális tevékenységet folytatni, amely joggal számíthat közönsége megelégedésére.

Digitális fejlesztést támogató eszközpályázat (külön elbírálásban vesz részt)
- Ebben a 2020-ban bevezetett kategóriában olyan eszközigényre vonatkozó pályázatokat várunk, amelyek a digitalizációhoz való felzárkózás megkönnyítését vagy feltételeinek megteremtését szolgálják. Ezen kategóriában beadott pályázati anyagok esetén, kérjük kiemelve és részletesen mutassák be, hogy kik fogják az eszközöket használni, milyen szempontok szerint választják ki a konkrét kedvezményezetteket, és hogy milyen módon fogják követni az eszközök hatékony felhasználását. A pályázat tartalmával kapcsolatban alapkövetelmény, hogy a célcsoport digitális képességei fejlődjenek.
A felhívásra tehát a fent megadott témákban, olyan projektötletek megvalósítására lehet pályázni, amelyek innovatív digitális megoldásokat felhasználva valamilyen társadalmi, közösségi és/vagy ökológiai célt szolgálnak, társadalmilag és/vagy környezetileg hasznosak. Elvárás, hogy a pályázat megvalósulása révén az digitális eszközök alkalmazásával javuljon a célcsoport és a közösség életminősége vagy a pályázó szervezet működési hatékonysága (céljának elérése érdekében) vagy az ökológiai környezet minősége valamilyen eredeti, innovatív ötlet, terv végrehajtása által.

Kik pályázhatnak?
A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek (az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek). Jelentkezhetnek továbbá magántulajdonban lévő nonprofit KKV-k is.
Feltétel, hogy a pályázó szervezetek bejegyzett székhelye Magyarországon legyen.

Szánj ránk 7 percet!

A nonprofit.hu kérdőív kitöltése hatalmas segítség nekünk, hogy még jobbak lehessünk. Nem csak a jobb tartalmakkal nyersz, hanem a kitöltők között nyereményeket sorsolunk ki!

A pályázat benyújtásának menete
A pályázatot 2021. november 19-ig (24:00) az InnoMax pályázat benyújtása oldalon lehet benyújtani az alábbiak szerint:
A pályázati felületen a regisztrációt és a pályázat törzsadatainak megadását követően az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteni és beküldeni ahhoz, hogy a pályázat érvényesen beadottnak minősüljön:
- Pályázati adatlap (letölthető táblázat kitöltése).
- A szervezet utolsó elfogadott éves jelentése/beszámolója, mérlege és eredménykimutatása.
A pályázathoz ezeken felül feltölthető minden olyan kapcsolódó dokumentáció, műszaki leírás, mely a zsűri számára a tervek jobb megértését segíti, mindösszesen legfeljebb 10 MB méretben, pdf formátumban.
Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati anyag kérdéseinek értelmezésére, és válaszaikban fogalmazzanak tömören és egyértelműen. Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését.
Minden pályázót arra biztatunk, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a közreműködőt, vegyék igénybe az e-mailes és telefonos konzultáció lehetőségét. (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a közreműködő munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)

A projektek által elnyerhető támogatás
A pályázat keretösszege:
- a rendelkezésre álló keret: 2 500 000 Ft;
- az elnyerhető összeg legfeljebb 500 000 Ft.

 

További információ: pafi.hu