2021. évi "Innovatív Szociális Szolgáltató Szervezete Díj" Pályázat


Szakmai együttműködés keretében a pályázatot az alábbi szervezetek írják ki közösen:Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete
Szociális Innováció Alapítvány
Szövetség a Kiválóságért Közhasznú EgyesületA pályázat célja:
- egy kiemelkedően innovatív tevékenységet végző szervezet elismerése
- felhívni a figyelmet a szociális ágazatban megvalósuló sokrétű szociális innovációra.

A pályázat kiírói a díjat évente egyszer adják át a Szociális Munka Napja tiszteletére rendezett ünnepi alkalommal. Az idei ünnepségre 2021. november 9-én (kedden) a József Attila Művelődési Központban (1131 Budapest, József Attila tér 4.) kerül sor.

A pályázók köre:
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakterületen működő, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet folytató állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat elektronikus formában, szkennelve, a szervezet vezetőjének aláírásával várjuk a szocialisinnovacio@gmail.com e-mailcímre.
Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan kérdése merülne fel, azt ugyanezen az e-mailcímen teheti fel.

A pályázatok elbírálásának folyamata:
A pályázat kiírása: 2021. szeptember 13.
A pályázat beadási határideje: 2021. október 15.
A pályázat elbírálása két lépcsőben történik:
1. lépcső: A szakmai zsűri tagjai a beérkezettek közül kiválasztják a három legjobbnak ítélt pályaművet.
2. lépcső: A kiválasztott pályaművek tulajdonosai egy max. 20 perces prezentáció keretén belül mutatják be programjuk részleteit, illetve válaszolhatnak a zsűri és a szakmai közönség által feltett tisztázó kérdésekre (várhatóan 2021. október vége.).
A díjátadó időpontja: 2021. november 9.

A győztes pályamű kiléte a két forduló összesített eredménye alapján dől majd el.

A zsűri tagjait a díjat alapító, egyben a pályázatot kiíró szervezetek által delegált tagok alkotják.
A pályázat végső győztese az "Innovatív Szociális Szolgáltató Szervezete Díj" 2021-es elismerése mellett lehetőséget kap arra, hogy a Szociális Munka Nap ünnepségén a szakma résztvevői előtt bemutassa szervezetét és további elképzeléseit.

A szociális innováció és a szervezet népszerűsítése érdekében a győztesnek lehetősége lesz a Párbeszéd Szociális Munka Folyóiratban is publikálni működésének gyakorlatát.

A győztes szervezet, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület jóvoltából, 50%-os kedvezményben részesül az "Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer" bármely szintjére történő későbbi pályázása esetén.

A pályázat formai követelményei:
- betűtípus: Times New Roman
- betűméret: 12
- sorköz: 1.0
- fájlformátum: pdf
- terjedelem: maximum 15 000 karakter (szóköz nélkül)

A pályázat tartalma:
A pályázat benyújtásakor kérjük, röviden mutassa be:
1. az Önök által kimunkált szociális innováció A szociális innováció minden olyan komplex folyamat, amely olyan termék/szolgáltatás, eljárás vagy program szociális célú bevezetését és alkalmazását foglalja magában, amely a bevett társadalmi vagy intézményi gyakorlat megújítására, megváltoztatására irányul. A pályázat során alkalmazott definícióban a kiíró szervezetek olyan programok bemutatását is várják, amelyek ugyan nem teljesen újszerűek (abban az értelemben, hogy az már létezik a pályázón kívüli, más szervezetnél), de innovatívak a programelemek helyi adaptációját, megvalósítását tekintve. előzményeit, lényegét, bevezetésének okát és célját (ld. lejjebb részletesebben, a 2. pontban)
2. azt a folyamatot, ahogyan az innovációt előkészítették, kimunkálták, különös tekintettel:
a. az előkészítés és megvalósítás során felmerülő nehézségekre
b. a nehézségek leküzdésének módjaira
c. az innováció megvalósítása érdekében generált (humán és pénzügyi) erőforrások mértékére és előteremtésének módjaira
d. a megvalósításba vont résztvevőkre és a bevonás indokaira
e. minden egyéb, a folyamat szempontjából Önök számára fontos információra
3. Milyen eredményt várnak/vártak el az innovációtól?
4. Mik az innovációval kapcsolatos legfontosabb tapasztalataik és eredményeik?
5. Az elért eredmények és tapasztalatok alapján mit változtatnának, illetve terveznek a jövőben az innovációt illetően?
6. Kell-e valamit tenniük az innováció fenntarthatósága érdekében? Ha igen, akkor mik a teendőik?
7. Mennyiben volt fenntartható az innováció a koronavírus-helyzet alatt? Mit tett a szervezet a fenntarthatóság biztosítása érdekében? Milyen módosításokat követelt meg a szokatlan helyzet?
8. Milyen egyéb, specifikus programelemet emelne ki a szociális innováció gyakorlata kapcsán?

Kérjük, a szociális innováció bemutatásakor mindenképpen térjen ki a következőkre:
a. Mi a pályázók által innovációnak számító újdonság:
Pl. egy addig is használt beavatkozást megváltoztattak; a szervezet vezetésében hajtottak végre hatékonyságnövelő változtatást; elértek egy eddig megközelíthetetlen klienscsoportot stb.
b. Kikre vonatkoznak az innováció általi nyerhető előnyök: pl. egyének, családok, csoportok, közösségek, a szélesebb társadalom, illetve maga szervezet stb.
c. Ki az innováció ötletgazdája: pl. egy adott problémával küzdő kliens; a szociális szervezet egy tagja; a szociális szervezeten belüli csoport stb.

Forrás: pafi.hu