Általános szabályok

Az Alapítvány nem nyújt anyagi támogatást közvetlenül a pályázatok nyertesei felé, csak és kizárólag természetben biztosít támogatást. A nyertesek a pályázatukban megjelölt felszereléseket, eszközöket és szolgáltatásokat úgy kapják meg, hogy azt az Alapítvány szerzi be ill. rendeli meg a számukra. A Program pályázat kapcsán elnyert rendezvények szervezési és catering költségeit is az Alapítvány egyenlíti ki, közvetlenül a szolgáltatók felé. Kivételes esetben, az Alapítvány kuratóriuma dönthet arról, hogy a támogatás részben vagy egészben anyagi támogatásként kerüljön átadásra. Aki a 2021-2022-es pályázati körben már kapott támogatást a Szabados Boys Alapítványtól az a 2023-as pályázati körben nem adhat be pályázatot, csak ezt követően.

Jogosultak köre

Program pályázat végső nyertesei csak és kizárólag olyan kiskorú és sportoló gyermekek lehetnek, akik olyan Intézménybe (iskola, óvoda, non profit szervezet, sportegyesület, sport klub, egészségügyi intézmény, szociális intézmény, alapítvány) járnak, ahol – a gyermekek vagy az Intézmény szociálisan hátrányos helyzeténél fogva – bizonyos sportfelszerelések vagy szolgáltatások beszerzése, illetve sport rendezvények megszervezése és lebonyolítása anyagi akadályokba ütközik.  Sport rendezvénynek minősülnek a sportnap(ok) szervezése, a rekord kísérletek, a sportolókkal való találkozások, sportesemények meglátogatása, sport táborok szervezése, egészségügyi tanácsadói napok szervezése, egészséges életmóddal kapcsolatos események szervezése, sport kiállítások szervezése és lebonyolítása, sport ereklyék aukciója. A pályázatokat a fent megjelölt intézmények vezetői nyújthatják be. Program nyertesként a pályázatban feltüntetett Intézmény lesz megjelenítve.

Elnyerhető támogatási összegek

PROGRAM PÁLYÁZAT:maximum br 500.000 Ft / nyertes (maximum ötszázezer forint / nyertes, max. 2 Intézmény)

További részletek: szabadosboys.hu