Pályázati felhívás
A Kárpátok Térségének Civil Platformját az a cél vezérli, hogy megerősítse az élénk, sokszínű, és igazságosságon alapuló civil társadalmat a Kárpátok térségében. A platform azoknak a civil szervezeteknek az együttműködését támogatja, amelyek a Kárpátok Eurorégió legkirekesztettebb és legkiszolgáltatottabb közösségeiért dolgoznak. Célja a civil társadalom súlyának és befolyásának erősítése kapacitásfejlesztés útján, helyi és régiók közötti hálózatok létrehozásával, valamint a társadalmi innováció tapasztalatainak, ismereteinek és bevált gyakorlatainak megosztásával.

A civil társadalmak kulcsfontosságú szerepet játszanak a társadalmi gyakorlatok alakításában (modellek adaptálása, a jelenlegi gyakorlatok megváltoztatása, módszerek bevezetése vagy bővítése) válaszul a társadalmi, gazdasági és ökológiai kihívásokra, mellyel céljuk a működési területükön aktív közösségek társadalmi jóllétének előmozdítása. A Kárpátok térségében aktív civil szervezetek ez irányú erőfeszítéseinek elismerése érdekében a Platform alapítói, a Fundacja Brama Karpat - Lengyelország, a szlovák ETP, a Kárpátok Alapítvány - Magyarország és a Kárpátok Alapítvány - Ukrajna, Civil Innovációs Díj pályázatot hirdetnek. A díj által lehetőséget kívánnak nyújtani vidéki térségekben működő civil szervezeteknek, hogy bemutathassák az elmúlt két évben megvalósított innovatív közösségi alapú kezdeményezéseiket.

A Kárpátok Térségének Civil Platformja pályázatot hirdet a Kárpátok Eurorégióban működő bejegyzett civil szervezetek és informális közösségek részére, megvalósult innovatív kezdeményezéseik bemutatására.

Az innovációk leírását az alábbi témákban várjuk:
- a közösség társadalmi, kulturális, gazdasági és ökológiai potenciáljának mozgósítása;
- társadalmi befogadás és integráció;
- új társadalmi partnerségek és hálózatok fejlesztése;
- az önkéntes munka népszerűsítése;
- együttműködés és partnerség a civil szervezetek, a helyi önkormányzatok és a vállalkozások között;
- a közösségi adományozási kultúra és a társadalmi felelősségvállalás fejlesztése;
- civil szervezetek közötti határokon átnyúló együttműködés, amely hozzájárult valamely helyi probléma megoldásához.

A pályázatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- a pályázó szervezet/közösség rövid bemutatása (mikor alapították, főbb célkitűzései, tevékenységei) - fél oldal
- a kihívás, probléma leírása, bemutatása, amelyre megoldást kínál a kezdeményezés/innováció - 1 oldal
- a kezdeményezés/innováció megvalósításának folyamata, leírása (hogyan valósult meg?) - 1 oldal
- a kezdeményezés/innováció legfőbb eredményei (mit értek el?) - 1 oldal
- a kezdeményezés/innováció fenntarthatósága: mi az innováció jövője és milyen jövőbeni terveik vannak? - 1 oldal
Az írásban benyújtott pályázaton kívül szívesen látunk az innovációt bemutató fotókat, rövid videókat is.

Civil Innovációs Díj
Minden pályázó országból egy nyertes részesül díjazásban. A díjátadó ünnepségre a platform következő nemzetközi eseményén kerül sor, ahol a nyertesek lehetőséget kapnak a projektjük bemutatására. A leginnovatívabb kezdeményezéseket emellett egy kiadványban mutatjuk be.

Ki vehet részt a pályázaton?
Bejegyzett civil szervezetek vagy informális csoportok pályázhatnak, amelyek a Kárpátok régióban működnek, nevezetesen:
- Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyék
- Lengyelország: Kárpátaljai vajdaság
- Szlovákia: Kassa és Presov régiók
- Ukrajna: Chernyivci, Ivano-frankivszki, Lvivi és Kárpátalja régiók
A fenti régiókon kívül működő szervezetek/közösségek, valamint a régión kívül bejegyzett, de itt működő civil szervezetek helyi szerveződései nem pályázhatnak.

A pályázat értékelése
Olyan pályázatokat várunk, amelyek a Kárpátok Eurorégió vidéki területein működő szervezetek, csoportok által kerülnek megvalósításra, innovációjukban egyértelműen alulról építkező megközelítést alkalmaznak, és kézzelfogható eredményekkel rendelkeznek.
A Platform partnerszervezeteiből álló zsűri a pályázatokat a következő szempontok szerint értékeli (egyenként 20%):
- az innováció hátterének bemutatása, miért indították el;
- az innováció főbb, kézzelfogható eredményeinek és a közösségre gyakorolt hatásának ismertetése, hogyan járult hozzá a közösség hosszú távú céljainak eléréséhez;
- a projekt megvalósítása során használt módszerek egyértelmű bemutatása;
- a projekt innovációs jellegének meggyőző indoklása;
- az innováció fenntarthatósága.

A pályázatról további információt a pafi.hu oldalon talál