A pályázatról

Pályázatot hirdet partnerségünk civil szervezetek és informális csoportok részére alulról jövő kezdeményezéseik és intenzív kapacitásfejlesztésük támogatására.

Az Alternatív Közösségek Egyesülete és a Dialóg Egyesület a Civic Europe Kapacitásfejlesztő Program keretében a MitOst támogatásával és a Stiftung Mercator forrásainak felhasználásával pályázatot hirdet az Észak-alföldi és Észak-magyarországi régió megyéiben (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye).

A program során 5-6 szervezetet/csoportot tudunk támogatni.

Pályázat célja

A folyamatos változások és bizonytalanság következtében a civil szervezetek működése is komplexebbé vált. Ahhoz, hogy felvegyük a versenyt az idővel, nekünk is fejlődni kellett mind az együttműködések, mind a közös alkotás és a tanulás terén, felszabadítva ezzel azt a kollektív tudást, ami a minket körülvevő közösségekben lakozik. Ez a program éppen ezért a kapacitásfejlesztésről szól, amit két úton szeretnénk megtenni: 

I. Készségek, kompetenciák és a civil tudás fejlesztését vállaljuk a program alatt, hogy valódi változàst legyenek képesek elérni a szervezetek saját közösségekben.

II. Támogatjuk egy projektjüket, amivel ezt a változást elérhetik.

A program kisebb céljait a régió szervezeteinek körében történt szükségletfelmérő workshopok eredményeire és több éves tapasztalatunkra alapozva határoztuk meg.

Így alapvetően céljaink között szerepel, hogy:

1. társadalmilag hasznosuló projektek valósuljanak meg a régióban,

2. lássanak túl a pályázatok világán a civil szervezetek,

3. legyenek személyes, szervezeti kapcsolódások/kapcsolatok, ismerjék meg egymás ökoszisztémáját a szervezetek; fontos egymás erőforrásainak és tudásának megismerése és megosztása,

4. ne csak fejleszteni, de fejlődni, megújulni is akarjanak a szervezetek,

5. ismerjék fel azokat a problémákat, amikor érdekvédelmi eszközöket lehet alkalmazni, és merjék őket alkalmazni,

6. tudják definiálni, hogy kik a célcsoportjuk, ismerjék a szükségleteiket. 

A pályázás során tehát azoknak a szervezeteknek a jelentkezését várjuk, akik ezen célok mentén fejlődőképesek és akarnak is fejlődni. A beadott projektötletek minősége emiatt másodlagos, de nem elhanyagolható. Szeretnénk olyan ötletek megvalósítását támogatni, amelyek helyileg jól körülhatárolhatóak, valódi szükségletre adnak választ, közösségi megoldásokat tartanak szem előtt, és nem utolsó sorban a projektidőszak alatt valamilyen eredményre vezethetnek. 

Pályázók köre

A pályázaton egyaránt részt vehetnek formális, bejegyzett szervezettel rendelkező csoportok és informális, bejegyzetlen csoportok is. Utóbbi esetben viszont szükséges egy olyan magán- vagy jogi személy, aki a csoportot képviselve szerződést köt a pályázat kiíróival.

A pályázat előnyben részesíti a fiatalabb, még hosszabb fejlődési pálya előtt álló szervezeteket, hogy a képzések és fejlesztések a lehető legjobban hasznosuljanak. Emiatt csak a 7 évnél korábban létrejött csoportok/ szervezetek vehetnek részt a programon.

A pályázó csoportnak/ szervezetnek legyen legalább három olyan aktív tagja, akik a képzési eseményeken és a mentorálási folyamatban részt vesznek. Nem feltétel minden tag jelenléte a tanulási eseményeken, de elvárás az ott tanultak megosztása a nem jelenlévő tagokkal.

A pályázó csoport/ szervezet tevékenységének olyan társadalmi ügyet kell céloznia, amely egy jól meghatározott társadalmi csoport és/vagy egység érdekében történik az érintettek bevonásán keresztül.

A pályázatok megvalósulásának az Észak-alföldi és Észak-magyarországi régió területén kell lennie (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye), valamint a pályázó szervezeteknek is kizárólagosan a fenti két régióhoz kell kötődniük. 

Pályázható források

A saját projektek megvalósítására fordítható keretösszeg 25.000 euró (cca. 9.1 millió forint), amely 5-6 csoport/szervezet között fog megoszlani. A szervezenkénti maximális támogatási összeg 5.000 euró. Önerő nem elvárás. 

A program megvalósításának ideje

A programot 2021. január 01. és 2021. október 31. között kell megvalósítania. A programmal párhuzamosan megvalósuló képzési alkalmak 2021. január 01. és 2021. november 30. között kerülnek megszervezésre.

Támogatható költségek

A program alapvetően mindenfajta költséget támogat, melyek közvetlenül a projekt megvalósításával függnek össze. 

 1. Utazási, szállítási költségek – a program megvalósításával közvetlenül összefüggő, kizárólag hazai utazás és szállítás költsége. Környezetvédelmi okokból preferált a tömegközlekedési eszközök igénybevétele. Személyautó, taxi, telekocsi stb. használata támogatható, ha:

  1. a célállomás nehezen megközelíthető tömegközlekedéssel;

  2. tömegközlekedést használva jelentősen magasabb az utazási idő;

  3. sok a szállítandó csomag.

 2. Eszközbeszerzés költségei – a program működéséhez szükséges kisértékű (100.000.-Ft egyedi költség alatt) eszközök, és nagyobb értékű (100.000.-Ft felett) tárgyi eszközök beszerzése.

 3. Anyagköltség – a pályázott programmal összefüggő fogyóeszközök költsége.

 4. Szolgáltatások költségei – szakértői költségek, eszközök bérleti díjai, szállítási szolgáltatás költségei, a program megvalósításával összefüggő egyéb szolgáltatások költségei.

 5. A projekt lebonyolítását és koordinációját végző személyek megbízási- vagy bérköltsége a támogatási összeg maximum 25%-áig.

 6. Immateriális javak - szellemi termékek, szoftverek, módszertanok, stb.

 7. PR, marketing költségek

 8. Beruházások - csak bejegyzett szervezetek esetén, a támogatási összeg 40%-áig.

Nem támogatható költségek

 1. szabadidős célú tevékenységek

 2. más forrásokból már finanszírozott tételek

 3. a támogatási döntés előtt felmerült költségek

 4. túlzott és felesleges kiadások

 5. hiteltörlesztés

 6. biztosítási költségek

Határidők

A pályázatok benyújtására a kiírástól követően (2020. november 13.) 3 hétig (2020. december 4.) van lehetőség.

A pályázat elbírálása két szinten történik.

A beérkezett pályázatokat külső bírálók bevonásával értékeljük, a pályázókat pedig december 22-ig értesítjük az eredményekről. Ezt követően az első rostán átjutó szervezetekkel személyesen/ online is beszélgetünk, majd azt követően egy workshopon is találkozunk 2021. január 15-én.

A workshopot követően a végleges pályázatok benyújtási határideje: 2021. január 22.

Pályázati beadás módja

A pályázati űrlap eléréséhez szükséges regisztrálni a következő linken:

Pályázati űrlap igénylése link

Ezt követően kiküldjük a jelentkező részére 24 órán belül a pályázati űrlapot word formátumban, amelyet a kitöltés után emailben kell visszajuttatni a részünkre a következő email címre 2020. december 4. éjfélig:

keletiszel.civic@gmail.com 

A pályázók számára javasoljuk,hogy kalkulálják bele a 24 órát a pályázatuk leadásába, a linken való regisztrációt tehát érdemes jóval a határidő előtt megtenni.

A pályázatok elbírálási folyamata

A támogatásról két körben döntünk.

1.Kör

A pályázatok értékelése és elbírálása két szinten történik ebben a körben: formailag és tartalmilag.

A formai értékelést az Alternatív Közösségek Egyesülete és a Dialóg Egyesület munkatársai végzik, ezt követően jutnak el az egyesületek által felkért szakértőkhöz a pályázati anyagok a tartalmi értékelésre. A formai elbírálás alatt azt nézzük, hogy a pályázó:

a. megfelel-e a pályázóval szemben támasztott elvárásoknak;

b. a pályázati dokumentációt hiánytalanul beküldte-e;

c. az igényelt támogatási összeg összhangban van-e a pályázatban meghatározott összegekkel.

A formailag nem megfelelő pályázatok nem kerülnek tovább a tartalmi értékelésre.

A tartalmi értékelést 2-2 független szakértő végzi pályázatonként. 

A tartalmi értékelés szempontjai:

a. a szervezet alkalmassága, nyitottsága – képes-e a szervezet a kapacitásfejlesztésre, adaptálja-e a hallottakat, aktívan részt vesz, fejlődőképes

b. aktivitás és arról adott nyilvánosság - láthatóak a saját környezetük számára

c. társadalmi ügy, társadalmi hasznosság megjelenjen, jól körülhatárolható legyen

d. logikus, átlátható projektötlete van

e. közösségi alapú működés és megoldások látszódjanak a projektötlet szemléletéből, a szervezet tevékenységéből

f. kapcsolódásokra és kapcsolatokra való nyitottság van a szervezetnél/ csoportnál

g. saját szerepek, kompetenciák tisztánlátása 

A pályázati döntés eredményéről az Alternatív Közösségek Egyesülete és a Dialóg Egyesület a pályázó szervezeteket e-mailben értesíti. A döntés eredménye elleni fellebbezésre nincs lehetőség. Az első körben a lehetségesnél több, de maximum 10 szervezet kerül kiválasztásra. 

2. Kör

Az első körben kiválasztott szervezetekkel egy-egy interjút készítenek az egyesületek munkatársai, hogy jobban átlássák a szervezet szükségleteit, működését. Ezt követően a kiválasztottak januárban részt vesznek egy találkozón, ahol szakértőkkel közösen ötletelnek a projektötleteikről. Ezután rövid határidővel be kell adniuk végleges projektterveiket. A végső döntést a szakértők, az AKE és a Dialóg képviselői közösen hozzák meg az interjú, a találkozó és a tervezet alapján, feltehetően január végéig.

Szerződéskötés

A támogatott szervezetek vagy informális csoportok a szerződést és annak mellékleteit e-mailben kapják majd meg, amit három példányban kinyomtatva és (adott esetben cégszerűen) aláírva postai úton kell visszaküldeniük a szerződésben megadott címre.

Az aláírt szerződések visszaérkezése után kerül átutalásra a támogatási összeg a nyertes pályázó (vagy adott esetben pénzügyi lebonyolító) számlájára.

Informális csoportok esetében szükséges egy pénzügyi lebonyolító választása, amely bejegyzett szervezet vagy magánszemély lehet. A kiválasztott pénzügyi lebonyolító a támogatás rendeltetésszerű felhasználását bonyolítja, továbbá jogilag felelősségre vonható. 

A benyújtott pályázat módosítására szakmailag nagyon indokolt esetben van lehetőség, és fontos, hogy a kitűzött célok alapvetően ne változzanak a módosítás során. 

A program ellenőrzése

A támogatott szervezet vagy informális csoport köteles a program során a pénzügyi szabályoknak megfelelően gazdálkodni a forrásokkal, melyről pénzügyi beszámolót kell vezetni, amelynek tételeit számlákkal tudja igazolni.

A pályázó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből az elvégzett feladatok eredménye ellenőrizhető.

A program zárását követő 30 napon belül a pályázó köteles szakmai és pénzügyi beszámolót küldeni a támogató részére.

A támogató a szabálytalanul felhasznált támogatás visszafizetése érdekében eljárást kezdeményezhet. A támogatott a pályázat megvalósítása során bármikor szakmai, vagy pénzügyi segítséget kérhet a támogatótól. 

További információk

Bármilyen kérdés vagy további információ esetén az alábbi elérhetőségek valamelyikén vehetik fel munkatársainkkal a kapcsolatot telefonon: 

Szakmai segítség 

Alternatív Közösségek Egyesülete - Molnár Ágnes (+36 30 680 5942)

Dialóg Egyesület - Csere Áron (+36 30 212 1232) 

Operatív segítség 

Alternatív Közösségek Egyesülete - Béres Zsuzsa (+36 30 871 8176)

Dialóg Egyesület - Zselenák Fanni (+36 30 756 9473) 

Vagy emailben itt:

keletiszel.civic@gmail.com