A Palánta Sorsfordító Alapítvány
Pályázati felhívást hirdet
Képes Biblia ajándékozása céljából
magyarországi HITOKTATÓK, egyházi jogi személyek, missziós szervezetek és magánszemélyek számára
(A2022 Képes Biblia)

Pályázat tartalma:
A Palánta Sorsfordító Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) támogatja a HITOKTATÓK, az egyházi jogi személyek, missziós egységek és magánszemélyek szolgálatát Képes Bibliák adományozásával. Az Alapítvány szívügyének tekinti az Evangélium terjedését szerte az országban, gyermekek, ifjúság, családok és egyének között.

Kiíró:
Palánta Sorsfordító Alapítvány
Cím: 1074 Budapest Rottenbiller u 24.
Telefon: 06-70-315-7958
E-mail cím:palanta@palantamisszio.hu

Pályázat célja:
Az Alapítvány célja elsődlegesen, hogy általános iskolák teljes tanulóközössége (beleértve a nem vallásos hátterű tanulókat is), életkorának megfelelő kiadásban, értékteremtő céllal, kézbe vehesse, megismerje a Biblia üzenetét. Ugyanígy az óvodás korú gyermekek is megkaphassák ezt a lehetőséget.
További célja, hogy a Biblia felhasználásával segítsük a különböző evangélizációs eseményeket, missziós megmozdulásokat, a HITOKTATÁS munkáját, az ifjúsági munkát, a családi táborokat

Pályázók köre:
Magyarországon szolgálatot végző HITOKTATÓK, missziós szervezetek és magánszemélyek

Pályázat formája:
A pályázati adatlap elküldése által.
A pályázat megvalósulása:
A Pályázó az elnyert Képes Bibliákat személyesen vagy megbízottja útján az Alapítvány elosztó pontján veheti át.
A megpályázott Képes Bibliáknak a kiosztás helyére (pl. iskolába) szállítása és szétosztása a Pályázó feladatát képezi.
A megpályázott Képes Bibliák kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, nem értékesíthetők, az ajándékozáson kívül semmilyen más formában tovább nem adhatók.
Az Alapítvány a pályázati folyamat során díjat nem számol fel.
A határidőn belül beérkező pályázatok alapján a nyertes Pályázó a vállalt feladatot 2022 nyár elején, a nyár során, de legkésőbb 2022 szeptember végéig elvégzi, az igényelt Képes Bibliákkal elszámol, és (lehetőség szerint fényképes) beszámolót küld 2022.szeptember 30-ig.
A pályázott Képes Bibliák számának meg kell egyeznie az elérni kívánt személyek számával. (Iskola esetén az elért személyek körébe beletartozik természetesen az Iskola vezetősége és az ott dolgozó pedagógusi kar is. Az Óvodák esetében ugyanígy.)

A pályázat feltétele:
A Pályázó az Alapítvány felé az esetleges korábbi pályázat megvalósulásáról elszámolt.

Fontos információk:
1./ A pályázat kétféle Képes Biblia ajándékozását fogja át.
- a./ Az alsó tagozatosok (ill. óvodások) számára az ő korosztályuknak megfelelő, kényelmesen olvasható, nagyobb betűvel nyomott, A/5-ös méretben készült, puha kötésű, gazdagon illusztrált Képes Biblia pályázható. Címe: "Gyerekek Bibliája". Méretei: 20,5*15 cm. 370 gramm. 268 oldal.
https://www.palantamisszio.hu/hu/kepesbiblia/gyerekek-bibliaja
- b./ A felső tagozatosok számára sokkal több szemelvényt tartalmazó, aprólékosan illusztrált kiadvány készült, kemény táblás kötésben, A/4-es méretben, fényes műnyomó papírra nyomtatva. Címe: "Üzenet Istentől Neked". Méretei: 30*21 cm. 970 gramm. 255 oldal. A kiadványban a történetek a RÚF (Magyar Bibliatársulat Református Újfordítása szerint) szerepelnek.
https://www.palantamisszio.hu/hu/kepesbiblia/uzenet-istentol-neked

2./ A kiadványok értéke igen magas. (Könyvesbolti forgalomban az alsósoknak szánt példányok 3-4 ezer, a felsősöknek szántak 5-6 ezer forintba kerülnének.) A pályázatra támogatók áldozatos közreműködése révén kerülhet sor. Az ajándékozás tényéről egy rövid, a kiadványt ismertető alapítványi levél tájékoztatja majd a megajándékozottakat, melyet az Alapítvány a Képes Bibliákban kér elhelyezni.
3./ A könyvek (az alsós) 30db-os, illetve (a felsős) 10db-os csomagban lesznek majd, melyek 11 kg, illetve 10 kg-osak.

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 16. 12:00

Eredményhirdetés:e-mail értesítő- május 20-át követően.

Pályázat benyújtásának módja:
A mellékelt adatlapot kitöltve az alábbi e-mailcímre kérjük küldeni:
kepesbiblia777@gmail.com (Az e-mail tárgysora: A2022 Képes Biblia)

 

További információ: pafi.hu