CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Kerékpárral 7 határon át


1332

Határidő: 2019. március 12.

Pályázati kiírás a 2019. évi „ Kerékpárral 7 határon át” programsorozat keretében egyedi támogatás igényléséhez

A „Kerékpárral 7 határon át” programsorozat célja a motorizált közlekedés részarányának csökkentése, egyúttal a nem motorizált közlekedési módok támogatása, továbbá a környezetbarát, egészséges és biztonságos kerékpározás népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, valamint a határmenti együttműködés keretében a szomszédos országokkal (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) – beleértve azok magyarlakta térségeivel – fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítése. A célok megvalósítása érdekében az országhatáron átnyúló kerékpáros túraprogramok kidolgozásával lehet pályázni. A támogatást kerékpáros sportverseny rendezvény lebonyolítására és magyarországi pályázó esetében kizárólag belföldi kerékpáros események szervezésére nem lehet igénybe venni.

A pályázat célja, hogy a programok biztosítsanak lehetőséget a határmenti régióban már meglévő kerékpáros útvonalak jobb megismertetésére, ezen kerékpárutak és kerékpározásra alkalmas egyéb utak népszerűsítésére. A programok segítsék elő a biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelést, a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatosítását és elmélyítését, a túrák folyamán a gyakorlati kerékpár-használati ismeretek szerzését, valamit a csoportos kerékpározás kultúrájának terjedését. A kerékpáros rendezvények irányuljanak továbbá a települések, és határmenti régiók kulturális, történelmi, építészeti és természetvédelmi értékeinek megismerésére.

Keretösszeg, a támogatás forrása:

A pályázat teljes keretösszege bruttó 23.000.000 Ft.
Egy pályázat maximális támogatási összege bruttó 500.000 Ft.
A támogatás forrása: „Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító szám: 333728).

Támogatható kiadások:
Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  • Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott programhoz, hozzájárulnak a kerékpáros rendezvény céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához.
  • A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat.
  • Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
  • A rendezvény megvalósítására rendelkezésre álló időszakban merültek fel.

Teljes kiírás

forrás, bővebben: kormany.hu


Csatolmány: 7-hataron-at.pdf


Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Transznacionális együttműködések” című (EFOP-5.2.2-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Digitális környezet a köznevelésért” című (VEKOP-7.3.3-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1, ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés” elnevezésű (EFOP-2.2.5-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Címkék