A Közművelődés Kollégiuma címzett nyílt pályázati felhívása
A Közművelődés Kollégiuma pályázatot hirdet "Idősek klubja" tevékenységet Magyarországon ellátó szervezetek által megvalósításra kerülő közösségépítő kulturális programok támogatására

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja, illetve 196. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak, amennyiben a pályázó nyilatkozik az alábbiak szerint:
a. a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el működési költségek legalább felét, és/vagy
b. támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatások korlátozott vonzáskörzettel rendelkeznek, ezeket elsősorban magyar állampolgárok fogják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előre láthatóan marginális lesz), és ezért a támogatás előreláthatóan marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre.

Abban az esetben, ha Közlemény hivatkozott pontjaiban megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, a jelen pályázat alapján nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikke értelmében állami támogatásnak minősül, és a támogatás az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról szóló 3/2020. (III. 23.) EMET főigazgatói utasításnak a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó, 16-28. pontjai szerinti szabályok betartásával nyújtható.
Pályázati cél: Igényes, minőségi kulturális programok biztosítása a szépkorúak számára szervezett, "idősek klubja" formában. Az idősek klubjaiban közösségépítő programok, kikapcsolódás, szórakozás (beszélgetés, színjátszás, népdalkör, kártyaklub) várja az időseket, de a 21. században egyre nagyobb az aktív időskorúak igénye a művelődésre és a tanulásra (múzeum- és színházlátogatás, komolyzenei és irodalmi kör, szabadegyetem) is.

Megpályázható pályázati célok:
a. múzeum-, színházlátogatás lebonyolítása,
b. irodalmi rendezvények (író-olvasó találkozó, előadás/beszélgetés meghívott irodalmárral) megvalósítása,
c. szabadegyetem: művészeti és ismeretterjesztő előadássorozat megrendezése,
d. házi koncertek megrendezése (meghívott művészekkel)
e. jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozás lebonyolítása

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:
Támogatott pályázat esetén a kedvezményezett köteles a Nemzeti Kulturális Alap marketingelemeit a pályázat megvalósítási időtartama alatt minden, a támogatásból megvalósuló projekten, eseményen és megjelenésen feltüntetni, a támogatás tényét webes felületén megjelentetni, legalább a program megvalósításának végéig.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 100 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: max. 1 000 000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

 

További információ: pafi.hu