Pályázatok
Pályázat
Közös értékeink – sokszínű társadalom


1282

Határidő: 2017. április 03.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Közös értékeink – sokszínű társadalom” című (EFOP-1.3.4-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Kizárólag azon szervezetek adhatnak be támogatási kérelmet, amelyek tevékenységi körében vagy a közfeladat ellátására irányuló szerződésében 2016. december 31-ei állapot szerint szerepel a roma kultúra, hagyomány, nyelv megőrzése, népszerűsítése, továbbadása vagy a cigány pasztoráció, vagy hátrányos helyzetű emberekkel való foglalkozás vagy társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatok ellátása. Egyházak és egyházi szervezetek esetében ez nem elvárás.

A pályázat benyújtásakor igazolni szükséges, hogy a benyújtást megelőző két évben végzett a 4.1 pontban felsorolt szakmai tevékenységet.

Támogatást igénylő lehet:

 • Egyéb egyesület GFO kód:529
 • Nemzetiségi egyesület GFO kód: 528
 • Egyéb alapítvány GFO kód: 569
 • Egyéb szövetség GFO kód: 517
 • Vallási tevékenységet végző szervezet GFO kód: 525
 • Bevett Egyház GFO kód: 551
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO kód: 552
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO kód: 555
 • Egyházi szervezet technikai kód GFO kód: 559
 • Közalapítvány GFO kód: 561
 • Közalapítvány Önálló intézménye GFO kód: 562
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO kód: 563
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság GFO kód: 572, illetve az általuk fenntartott intézmény,
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO kód: 599, illetve az általuk fenntartott intézmény.

A felsorolásban szereplő Közalapítvány GFO kód: 561, Közalapítvány Önálló intézménye GFO kód: 562, Nonprofit korlátolt felelősségű társaság GFO kód: 572, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO kód: 599 csak abban az esetben igényelhet támogatást, ha rendelkezik közfeladat ellátására irányuló szerződéssel a támogatási jogviszony teljes időtartama alatt, vagy köznevelési, és/vagy kulturális intézményként lett nyilvántartásba véve.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 6. napjától 2019. március 6-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. március 6. - 2017. március 28.

2017. április 3. - 2017. június 30.

2017. augusztus 7. - 2017. október 31.

2017. november 7. - 2018. február 8.

2018. február 15. - 2018. június 15.

2018. június 22. - 2018. október 22.

2018. október 29. - 2019. március 6.Címkék
nonprofit.hu kérdőív

Pályázat
A konstrukció alapvető célja a kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Felhívás célja, hogy a természetjárás tág értelmezésével, a természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatrendszerét hozza létre. ...
Címkék