A Kulturális és kreatív szervezetek európai hálózatai terület támogatásai segítenek növelni az európai kulturális és kreatív szektorok kapacitását a közös kihívásokkal való szembenézés, a tehetségek támogatása, az innováció, a munkahelyteremtés és a növekedés érdekében. Ezen a területen az európai kulturális szervezetek nemzetközi, tagsági alapon működő, magas képviseleti szintet biztosító hálózatainak projektjei kapnak támogatást, amelyek számos, a Kreatív Európa programban résztvevő országot lefednek.

Figyelem! Ezen az oldalon egy rövid, magyar nyelvű kivonatot olvashat a Kulturális és kreatív szervezetek európai hálózatai pályázati területről. A hivatalos, angol nyelvű pályázati felhívás és a pályázáshoz szükséges dokumentumok a Funding & Tender Opportunities Portal felületén találhatók.

Aktuális pályázati felhívás
Kulturális és kreatív szervezetek európai hálózatai (NET) - Határidő: 2021. augusztus 26., 17:00

Támogatható pályázók
A pályázó hálózatoknak közös küldetéssel, működési szabályzattal, valamint a tagok jogait és kötelességeit tartalmazó hivatalos alapító dokumentummal kell rendelkezniük, amelyet a tagszervezetek is jóváhagytak. A hálózatoknak egy koordinátor szervezetből és tagszervezetekből kell állniuk.

Az alábbi pályázók jogosultak a támogatásra:
- jogi személyek (szervezetek),
- bejegyzett székhellyel rendelkeznek egy, a Kreatív Európa programban résztvevő országban:
1. uniós tagállamok, tengerentúli országok és területek;
2. NEM uniós tagállamok:
- az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
- a Kreatív Európa programhoz csatlakozott országok;
- valamint azon országok, amelyekkel a csatlakozási tárgyalások folyamatban vannak, és a csatlakozás megtörténik a támogatási szerződés aláírása előtt.

Figyelem! Ezen a területen konzorciumok NEM pályázhatnak, kizárólag egyes szervezetek pályázatai támogathatók. Amennyiben szükséges, a projektbe bevonhatók társult partnerek és további résztvevők. A pályázó szervezetnek a pályázat benyújtási határidejekor legalább két éves jogi személyiséggel kell rendelkeznie.

Támogatható projektek
A következő projektek támogathatók:
- legfeljebb 825 000 euró támogatás
- legfeljebb 80% társfinanszírozás
- legfeljebb 36 hónap időtartam (megfelelő indoklás mellett egy alkalommal meghosszabbítható)

Határidő és fontos dátumok
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. augusztus 26., 17:00 (brüsszeli idő szerint).
A pályázatok értékelése: 2021. szeptember
Eredmények: 2021. október
A támogatási szerződések aláírása: 2021. október-december

Prioritások
ÁTFOGÓ TÉMÁK
A projekteknek reflektálniuk kell az alábbi átfogó témákra:
- sokszínűség, befogadás és egyenlőség; különös tekintettel a nemek közötti egyenlőségre és a diszkrimináció elleni küzdelemre,
- környezetvédelem és fenntarthatóság, az Európai Zöld Megállapodással összhangban.
PRIORITÁSOK
A fentiek mellett a projekteknek választ kell adniuk a következő prioritások legalább egyikére:
- A kultúrához történő hozzáférés és a részvétel növelése, valamint a közönség bevonása és közönségfejlesztés,
- az európai és Európán kívüli nemzetközi kapacitás növelése,
- hozzájárulás az Európai Zöld Megállapodás céljaihoz,
- az európai kulturális és kreatív szektorok támogatása az új technológiák adta lehetőségek kiaknázásában, a versenyképességük növelése érdekében.

A kiválasztott prioritás(ok) elérésének módját és mértékét a pályázat elbírálásánál a "Relevancia" kritérium keretében értékelik.

Költségvetés
Az Európai együttműködési projektek terület 2021-es teljes költségvetése 27 000 000 euró, amelyből hozzávetőleg 30 projektet fognak támogatni.

Értékelési kritériumok
- Relevancia (max. 40 pont; min. 20 pont)
- A tartalom és a tevékenységek minősége (max. 25 pont; min. 13 pont)
- Projektmenedzsment (max. 10 pont; min. 5 pont)
- Az eredmények terjesztése (max. 25 pont; min. 13 pont)
Összesen maximum 100 pont érhető el. Csak azok a projektek támogathatók, amelyek legalább 70 pontot elértek, valamint kritériumonként is elérték az adott kritérium mellett feltüntetett minimum pontszámot.
http://kultura.kreativeuropa.hu/temak/kulturalis_es_kreativ_szervezetek_europai_halozatai/43123

Forrás: pafi.hu