A benyújtás határideje: 2021. 10. 31. 23:58
Jelen felhívásra olyan projektek jelentkezését várjuk, amelyek a későbbiek során egyfajta kulturális minőségfejlesztés keretében aktív hálózatba kapcsolódhatnak, hogy éves programkínálatukkal támogassák az egész régió gazdasági-turisztikai újrapozícionálását. Olyan dinamikus és fejlődni képes mikroközösségi alkalmak megteremtését várjuk, amelyek a magasművészet, a helyi kézművesipar és a civil szféra összekapcsolásán keresztül kínálnak fenntartható alternatívát a tömegturizmussal szemben.

A VEB2023 víziójában a KultHáló bázisok nem a szórakoztatás pillanatnak szóló üzemei, hanem a találkozások, a párbeszéd, a minőségi kultúrafogyasztás, az esztétikai képzés, a személyiségfejlesztés szociális terei.
A Kultúrháló Program alapvető törekvése, hogy a Balaton kulturális-kreatívipari régióvá válva a térségi, hazai és az európai észlelés számára is meghatározó kulturális úticéllá váljon a kultúrafogyasztók mentális térképén.

Pályázók köre
Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be
- gazdasági társaság (GFO11)
- nonprofit gazdasági társaság (GFO57)
- közhasznú társaság (GFO736)
- civil szervezetek közül egyéb egyesület, alapítvány, közalapítvány (GFO 517, 529, 561, 569) és művészeti alkotóközösség (GFO 735),
amely rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel vagy a bíróságon letétbe helyezett beszámolóval és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § alapján köztartozásmentesnek minősülnek, melynek igazolásaképp megtalálható a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a köztartozásmentességi státus megtartása a projektmegvalósítás teljes időtartama alatt elvárás, és minden kifizetés előfeltétele.

A projekt ütemezése
Jelenleg a B-komponensben lehet pályázatot benyújtani.

B-komponens: a 2022-es évad
Támogatási időszak: 2021. december 1. napjától az utolsó nyilvános eseményt követő 30. napig.
Ez a határidő nem lehet később, mint 2022. november 30.
Benyújtási időszak: 2021. szeptember 1-2021. október 31.

A pályázati csomag dokumentumai
- Pályázati felhívás és útmutató
- 1. számú melléklet - szakmai terv űrlap
- 2. számú melléklet - komplex tervező táblázat
- Horizontális tevékenységek útmutató
- Nyilatkozat csomag 1
- Nyilatkozat csomag 2
- Segédlet átláthatósági
- Kommunikációs kézikönyv
Amennyiben a felhívás és a mellékletek tanulmányozása után még kérdés merülne fel: palyazat@veszprembalaton2023.hu

A pályázat benyújtásának módja
A pályázat benyújtása 2 lépésből áll:
online feltöltés és papír alapú beküldés.
Kizárólag a hiánytalanul beérkezett pályázati csomag érvényes!
Kérjük, állítsa össze a teljes pályázati anyagot, annak minden mellékletével.
Ezt követően regisztrálja a pályázat adatait itt, az oldal alján található adatbeküldő felületen. 
Az alapadatok megadása mellett az alábbi három (3) dokumentumot szükséges feltölteni: 
- cégszerű aláírással ellátott, kitöltött szakmai terv PDF formátumban 
- komplex tervező tábla Excel formátumban
- aláírási címpéldány vagy aláírásminta egyszerű hitelesített másolata  PDF formátumban

Papír alapon benyújtandó dokumentumok
- Kitöltött szakmai terv űrlap nyomtatva - cégszerű aláírással
- Költségvetés, finanszírozási terv (A komplex tervező tábla első 2 füle) - nyomtatva cégszerű aláírással
- 30 napnál nem régebbi NAV-0 amennyiben a Pályázó nem található meg a NAV köztartozásmentes adatbázisában
- Nyilatkozatcsomag dokumentumai nyomtatva - cégszerű aláírással
Ezeket a dokumentumokat az online rögzítést követően juttassa el a címünkre 1 eredeti példányban.

Postacím (vagy személyes iratátadás helye):
Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 
8200 Veszprém, Óváros tér 26. 
A borítékra kérjük ráírni "OC-Kultháló" 

A benyújtás határideje: 2021. október 31.

Vagyis a postabélyegző vagy személyes átadás esetén az átvételi elismervény dátuma nem lehet később, mint ez a dátum.
https://veszprembalaton2023.hu/palyazat/kulthalo-program

Forrás: pafi.hu