Pályázati kiírás, részvételi és szavazási szabályzat


Let's Colour 2022 pályázat
A Let's Colour Településszépítő Egyesület, a 2011 óta minden évben (kivéve 2020-ban) megszervezett magyarországi Let’s Colour Projekt folytatásaként 2022-ben ismét kiírja közösségi pályázatát.

A pályázók köre
Magyarország területén élő bármely közösség, ha a környezetében lévő elszürkült, leromlott, vagy csak egyszerűen színtelen közösségi térben található beltéri vagy kültéri falfelületet szeretné színekkel újravarázsolni. Közösségnek minősül minden magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, társadalmi, civil szervezet, önkormányzat, intézmény, magánszemély( ek) vagy magánszemélyek által létrehozott ad hoc csoportosulás (különösen, de nem kizárólagosan: szülői közösségek, lakóközösségek, polgári jogi társaságok, szomszédok, baráti közösségek, szülői csoportok) függetlenül jogi státusuktól.
A pályázatból - jogi státusától függetlenül - ki van zárva:
- minden olyan közösség, amelynek elsődleges célja profitorientált, üzletszerű gazdasági tevékenység,
- minden olyan közösség, magánszemély, amely elsődlegesen politikai tevékenységet folytat, vagy olyan közösség, amely a közvélekedés szerint elsődlegesen politikai tevékenységet folytató szervezettel áll kapcsolatban.
- azok a közösségek, amelyek az előző évek bármely pályázatán nyertesek voltak (ide értve a különdíjas, vígaszdíjas és egyéb támogatott festéseket)
- nem nyújtható be pályázat arra az építményre (vagy az épülettel szerves egységet képező építményre), amely az előző évek nyertes pályázatain (ide értve a különdíjas, vigaszdíjas és egyéb támogatott festéseket) érintett volt
- a pályázatban nem vehet részt műemlék épület, vagy bármely más védettség alatt álló épület vagy építmény, valamint magánház, vagy magántulajdonú társasház.
A Let's Colour pályázatra kizárólag festeni kívánt falfelületekkel (bel- vagy kültéri) lehet pályázni, a festésre kerülő minta, design, grafika megtervezése része a nyereménynek, a grafikai tervezés tehát nem feladata a pályázónak. Közösségi térben található felület minden olyan szilárd burkolatú építmény, amely az adott település, településrész, kerület stb. olyan részén helyezkedik el, vagy olyan funkciót tölt be, amely alapján a helyi közérdeklődésben számottevőnek minősül, illetve helyi szinten relatíve sokan látják/használják.

Kategóriák
I. kategória: legfeljebb 10 000 lakosú települések
II. kategória: 10 000 lakos feletti települések.
Az egyes települések lélekszámát a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által kiadott, 2020. januárjában publikált "Magyarország Közigazgatási Helynévkönyve" c. kiadványában szereplő lélekszámok alapján soroljuk kategóriákba.
Az egyes kategóriák pályázói tehát egymástól függetlenül saját kategóriájuk többi pályázójával versengenek a döntőbe jutásért.

 

Kérdések, kapcsolat
Amennyiben a pályázati kiírással, a feltételekkel, szabályokkal kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, vagy a regisztrációval, pályázati feltöltéssel kapcsolatos technikai probléma adódik, a letscolour.hu weboldal "Kapcsolat- menüpontján keresztül bárki küldhet üzenetet a szervezőknek.
A kérdésekre a beérkezés sorrendjében, a lehető legrövidebb határidőn belül válaszolunk.
Sok sikert kívánunk minden pályázó közösségnek!
https://letscolour.hu/palyazati-szabalyzat

 

További információ: pafi.hu