Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

MKB-Euroleasing pro bono program           MKB-Euroleasing pro bono program

Az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. (MKB-Euroleasing), az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára, szakértelmen alapuló PRO BONO támogatás felhasználására.

 ˃˃Mit is jelent a PRO BONO támogatás?

PRO BONO tevékenység alatt, a vállalatok alkalmazottainak szakértelmen alapuló, önkéntes tevékenységét értjük. Az ilyen keretek között nyújtott tanácsadás komoly hozzáadott értéket képvisel, mely piaci árát a civil szervezetek jellemzően nem tudják kigazdálkodni, továbbá olyan sokrétű tudásbázis kialakítását biztosítja a szervezetek számára, mely addig sok esetben hiányos volt a szervezetek működése során. A PRO BONO tevékenység egyúttal komoly értéket képvisel a cégek számára, mert annak készség- és motivációerősítő hatása jótékony hatással bír a cég belső működésére és magukra a munkavállalókra is.

Az MKB-Euroleasing, Magyarország egyik vezető lízing vállalata, egy hosszútávra megfogalmazott támogatási program első lépéseként, szakértelmen alapuló konzultációs támogatást ajánl fel nonprofit szervezetek számára. Az MKB-Euroleasing fontosnak érzi, hogy hagyományos felelősségvállalási tevékenységeit, immáron a szakértelem ilyen formában való felajánlásával is kiegészítse. A program keretében, a kiválasztott szervezetek egy-egy fejlesztésre váró projektjét segíti az MKB-Euroleasing, egy egész napos pro bono tanácsadás köré szervezve oly módon, hogy dolgozói tudásának legjavát felhasználva segíti a kiválasztott projekt szakszerű és hatékony megvalósítását

˃˃Kinek szól?

Olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek azt a célt tűzték ki, hogy egy szolgáltatási vagy program területen olyan komoly mértékű fejlődést érjenek el, aminek eredményeképpen még eredményesebben tudják a célcsoportjukba tartozókat segíteni vagy új elképzelésüket valóra váltani. Fontos, hogy a jelentkező szervezetek megfelelő kapacitással bírjanak, és kellően elszántak legyenek az adott kihívás kezelése érdekében. Arra törekszünk, hogy átgondolt, előkészített, reális, a szervezet vezetősége által is támogatott projektek kerüljenek be a programba, hogy az MKB-Euroleasing munkatársak kapacitása minél jobban hasznosulhasson.

˃˃Igénybe vehető tudásterületek

 1. Értékesítési tevékenység fejlesztése, mérése, módszertana
 2. Üzleti és pénzügyi tervezés
 3. Innovatív gondolkodásmód rendszerbe foglalása és implementálása
 4. Adatok és információk hatékony rögzítése, feldolgozása, dokumentálása, tárolása

˃˃A program elemei

 1. Prezentációs esemény, Az előzetesen kiválasztott 3 – 4 szervezet, rövid bemutatót tart a vállalat munkatársai számára, a megoldandó szervezeti kihívásról, mely egyúttal a szervezet rövid bemutatásra is lehetőséget ad.
 2. Diagnózis esemény, a megoldandó probléma és a későbbi beavatkozás pontos megtervezése érdekében (1-2 óra időtartamban a fő programelem előtt néhány héttel).
 3. Egész napos projekt munka, a fő programelem, mely egész napos tanácsadást foglal magában az MKB-Euroleasing munkatársainak részvételével (reggeltől késő délutánig tartó intervallum).

˃˃Mire számíthatnak a kiválasztott szervezetek?

A PRO BONO program keretében az MKB-Euroleasingnél meglevő szakértelem, tapasztalat és képességek biztosítása révén, a támogató vállalat munkatársai komplex segítséget biztosítanak a támogatott szervezetek számára. A program menete a szervezet által választott kihívás alapján épül fel. A tanácsadás során a vállalati szakemberek irányítása mellett közös munka folyik, melynek célja, hogy kézzelfogható megoldást adjon egy-egy programterületre, amely hasznosítása révén a szervezet kézzelfogható változást és fejlődést tud elérni, belátható időn belül. Az eredményes munka érdekében minden csapattagtól komoly elköteleződést és összpontosítást várnak el a Szervezők. Fontos, hogy a beküldött pályázatok reálisak és egy egész napos PRO BONO program keretében megvalósíthatóak legyenek. A PRO BONO programok során az MKB-Euroleasing magasan képzett munkatársai a tudásuk legjavát és maximális figyelmüket adják a szervezetek problémáinak megoldása érdekében.

˃˃A program céljai:

 1. a) Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a kiválasztott szervezetek számára annak érdekében, hogy sikeresebbek lehessenek és programjukat még eredményesebben tudják megvalósítani.
 2. b) A szervezetek működési hatékonyságának javítása az üzleti szféra tudásainak, és módszertani ismereteinek átadása révén.
 3. c) Kellően előkészített, reális és konkrét projektek kidolgozásának támogatása.
 4. d) Olyan projektek támogatása, melyek megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött.
 5. e) Az üzleti és a nonprofit szféra találkozásában rejlő alkotó szinergiák kiaknázása, a pozitív társadalmi változások előmozdítása érdekében.
 6. f) Közvetlen kapcsolatteremtés a vállalati dolgozók és nonprofit szervezet szakemberei közt, a kölcsönös tanulás érdekében.

˃˃Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat

A pályázat nyitott minden, Magyarországon bejegyzett, közhasznú nonprofit szervezet vagy civil alapítású társadalmi vállalkozás számára.

Az online jelentkezési lapot 2019. július 29. hétfő 18.00 óráig lehet beadni a https://bit.ly/2wqKdkF link alatt.

A jelentkezési lapon, kérjük, röviden fejtsék ki, hogy milyen konkrét célt szeretnének elérni. Illetve milyen szervezeti kihívás / szükséglet mentén fogalmazódik meg a szakértői támogatási igény. Fontos továbbá, hogy érzékelhető legyen, mi okozza a kihívást és pontosan mit szeretne elérni a szervezet annak megoldásával, illetve a fejlesztés megvalósításával.

A pályázatokat az MKB-Euroleasing és az ÖKA közösen bírálja el, legkésőbb szeptember első hetében. Várhatóan 3 – 4 szervezet kap meghívást a szeptember 3. hetében megvalósuló prezentációs alkalomra, ami alapján eldől, hogy végül melyik lesz azaz 1 vagy 2 kiválasztott szervezet melynek projektje megvalósulhat a jelenlegi PRO BONO program keretén belül. A diagnózis esemény október első felében, majd a projektfejlesztő tanácsadási nap október második felében kerül megvalósításra Budapesten.

A kiválasztott szervezetek útmutató anyagot kapnak, melyben a program kapcsán megfogalmazott tudnivalók szerepelnek. A szervezetek képviselőinek írásos nyilatkozatban garantálniuk kell, az útmutatóból megismert részvételi feltételek elfogadását. A nyertes szervezeteknek vállalniuk kell, hogy az eredményes megvalósítás érdekében a program teljes ideje alatt biztosítják a megfelelő részvételt.

˃˃Minimum elvárások:

 • Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése.
 • A megoldandó szervezeti kihívás vagy fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása.
 • A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása.
 • Minimum 2, maximum 4 megfelelően felkészült munkatárs részvételének garantálása a prezentációs és diagnózis alkalmakon, valamint a tanácsadási napon.

˃˃A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:

 • A szervezet átláthatósága, hírneve és hitelessége
 • A megoldandó feladat / probléma megfogalmazása
 • A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége
 • A létrejövő eredmények fenntarthatósága
 • A támogatandó ügy társadalmi jelentősége és várható hatása

A kiválasztás a szempontrendszerek egészének komplex elemzése alapján történik meg. Nem jelent egyértelmű előnyt, ha egy szervezet már nagyobb és jobban intézményesült, de fontos szempont, ha a szervezet garantálni tudja a projekt által generált plusz feladatok megvalósítását. A szervezetek részvételéről a végső döntést az első személyes találkozást jelentő prezentációs alkalom után hozzák meg a szervezők.

˃˃Nem pályázhat

 • Politikai párt
 • Párt által alapított alapítvány / egyesület
 • Munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet

˃˃Egyéb szabályok

 • Egy szervezet csupán egy pályázati anyagot nyújthat be.
 • A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor az MKB-Euroleasing a fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl további támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
 • A programok helyszínére való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
 • A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

Adatkezelési tájékoztatás

Az MKB-Euroleasing és az Önkéntes Központ Alapítvány tájékoztatják a pályázót, hogy jelen szakértői támogatási program során a pályázó által kijelölt kapcsolattartó (kontaktszemély) személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) a pályázati kiválasztási folyamathoz és a program teljesítéséhez fűződő jogos érdek alapján, a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések betartásával, így különösen a GDPR és az Info tv. rendelkezéseinek figyelembevételével, megfelelő feltételek és garanciák mentén kezelik a kiválasztási folyamat alatt, sikeres pályázó esetén pedig a szakértői támogatási program időtartama alatt. A kapcsolattartó személyes adatai naprakészen tartásának teljesítése érdekében a pályázó a kapcsolattartó személyes adataiban bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül igazolható módon, írásban bejelenti. Amennyiben az érintett természetes személy személyes adatainak kezelése ellen jogszerűen tiltakozik, úgy pályázó vállalja, hogy új kapcsolattartó kinevezéséről haladéktalanul intézkedik.

Kapcsolat:

Önkéntes Központ Alapítvány
F. Tóth András
E-mail: ftoth.andras[kukac]onkentes.hu

http://onkentes.hu/hirek/mkb-euroleasing-pro-bono-program