MMA-pályázat kulturális vagy művészeti tevékenységet végző civil szervezeteknek

SZE
21

Határidő: 2020. szeptember 21.

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen fő tevékenységet végző civil és egyéb szervezetek részére, működési költségeik támogatására

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen fő tevékenységet végző civil és egyéb szervezetek részére, működési költségeik támogatására

1. A pályázat célja
 
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján működési támogatást.
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
 
A koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat alapján gazdálkodó szervezetek részére 180 000 000 Ft áll rendelkezésre.
 
Támogató a pályázatokat a beérkezési sorrendnek megfelelően, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig fogadja be.
 
3. A támogatás összege és formája
 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alapjául szolgál a pályázó szervezet előző évi árbevétele. 

Maximum 16 millió forintos 2019. évi árbevétel esetén
Legfeljebb 800.000 Ft támogatás igényelhető
16 millió forintot meghaladó 2019. évi árbevétel esetén
Legfeljebb 1.500.000 Ft támogatás igényelhető

4. A támogatottak köre

4.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

Támogatásban részesíthető a kultúra vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen fő vagy cél szerinti tevékenységét végző gazdálkodó szervezet – kivéve a 4.2. pontban felsoroltak –, ha az arra jogosult hatóság/bíróság 2019. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vette.
Figyelem! Azok a gazdálkodó szervezetek, akik az MMA-20-OMM kategóriában rendelkeznek nyertes pályázattal, nem jogosultak pályázat benyújtására.

forrás, bővebben: mma.hu


Címkék
pályázatírás, kultúra, művészet