A MOL-Új Európa Alapítvány a kiírt szakmai pályázatai mellett fogad egyedi támogatási kérelmeket is*. A kérelmek benyújtásának feltétele az alábbiakban felsorolt dokumentumok hiánytalan kitöltése és megküldése aláírva, szkennelve az info@molujeuropaalapitvany.hu e-mail címre. További információért, kérjük olvassa el Pályázati kézikönyvünket! Adatainak védelméről szóló tájékoztatást az Adatvédelmi tájékoztatóban talál.

Valamint szervezetek esetén a további mellékleteket kérnénk beküldeni:

  • ÁFA nyilatkozat
  • Éves pénzügyi beszámoló (mely, ha nem magyar vagy angol nyelvű, akkor annak magyar vagy angol nyelvű fordítása is csatolásra kerül): 2022.12.31-es pénzügyi beszámoló (Könyvvizsgálói jelentéssel ellátott, aláírt példány. Amennyiben törvényileg nem kötelezett könyvvizsgálatra a szervezet, kérjük hivatalos nyilatkozatban jelezzék).
  • Cégbírósági bejegyzés
  • Aláírás minta

További információ: info@molujeuropaalapitvany.hu

*A MOL Új-Európa Alapítvány tájékoztatja a kedves Érdeklődőket, hogy pályázatíró céggel nem áll szerződéses jogviszonyban, előminősítési feladat ellátására felhatalmazást nem adott. Az Alapítvány a pályázatok szakmai-, jogi- és pénzügyi előminősítését - a belső szabályzatai alapján - szaktanácsadói testületek és szakértők bevonásával végzi.  Egyes pályázatíró cégek azt a látszatot keltik, hogy teljeskörű tájékoztatás mellett „ingyenes” előminősítést végeznek, amely nem fedi a valóságot. Hangsúlyozzuk, hogy Alapítványunk kizárólag közérdekű feladatot lát el, e célok elérése érdekében létrehozott civil szervezeteket, nonprofit gazdasági társaságokat vagy ilyen tevékenységet ellátó intézmények, jogi személyek fenntartását és működtetését támogatja.

Forrás: molujeuropaalapitvany.hu