CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése


953

Határidő: 2017. július 28.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című (EFOP-1.1.6-17 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásban érintett foglalkoztató szervezetek, amelyek a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján a pályázat benyújtásának napján már akkreditált munkáltatónak minősülnek és tranzitfoglalkoztatást végeznek.

GFO kódok:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 128 Foglalkoztatási szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 521 Sportegyesület
 • 517 Szövetség (kivéve Sportszövetség)
 • 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
 • 529 Egyéb egyesület
 • 569 Egyéb Alapítvány
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • 551 Egyház
 • 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • 559 Egyéb egyházi szervezet

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 6. napjától 2017. július 28-ig van lehetőség.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén- dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány civil szerve ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás.
Címkék