A Minority Rights Group (MRG) egy világszerte 60 országban jelen levő nemzetközi szervezet, mely változatos eszközökkel a hátrányos helyzetű kisebbségek és őslakosok érdekében tevékenykedik. 

Az MRG “MARIO” programja kisebb, helyi, alulról szerveződő és kisebbségi érdekvédelem fókuszú civil szervezetek pénzügyi támogatását és kapacitásaik bővítését célozza, melyeken keresztül a kisebbségi jogok védelme, előmozdítása, valamint az EU alapvető jogainak és értékeinek megismerése megtörténhet. 

A 2024-es évben a kisebbségekkel, kisebbségi jogokkal foglalkozó magyarországi civil és nonprofit szervezetek támogatható tevékenységei lehetnek: 

  • Helyi elszámoltathatósági projektek, mint pl. problémamegoldásra és a párbeszéd előmozdítására fókuszáló műhelyek a közösség és a helyi hatóság között; 
  • Olyan tevékenységek, amelyek jogállamisági hiányosságokra mutatnak rá; 
  • Demokratikus részvételhez hozzájáruló projektek, mint pl. állampolgári felelősségre nevelő programok, vagy kisebbségek inklúzióját célzó érdekérvényesítő tevékenységek helyi hatóságok vagy politikai pártok irányában; 
  • Joggal kapcsolatos projektek és kampányok a helyi közösségek jogi lehetőségeinek bővítése, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és jogérvényesítés érdekében – pl. közvetlen jogi tanácsadás, közvetítői képzés, jogi támogatás nyújtása kisebbségi jogok megsértésével, diszkriminációval kapcsolatban; 
  • Helyi érdekérvényesítő projektek és kampányok, amelyek hangot adnak a helyi kisebbségi (és többségi) aggodalmaknak, és előmozdítják az ezzekkel kapcsolatos irányelvek és eljárások megváltoztatását a kihívások kezelése érdekében; 
  • Jogokra, koalíciókra, partnerségre épülő párbeszéd- és civil platformok megszervezése civil- és kisebbségi szervezetek között; 
  • Kutatás, adatgyűjtés, jelentések készítése az érdekérvényesítés, stratégiaalkotás és tervezés támogatására; monitorozás és kiadványok készítése a (szakpolitikai) döntéshozatal befolyásolása érdekében; 
  • A közösség tagjainak képzése kisebbségi jogokkal és/vagy megkülönböztetés elleni intézkedésekkel kapcsolatban; 
  • Kreatív kommunikációs kampányok és tudatosságnövelő kezdeményezések szervezése; 
  • Iskolai tevékenységek és emberi jogokkal kapcsolatos tudatosságnövelés kisebbségekhez tartozó fiatalok körében. 

Az MRG örömmel fogad minden olyan innovatív és új ötletet, amely a fenti témákat felöleli. 

A támogatható projektek költségvetése 15.000 EUR (sem kevesebb, sem több). A projektek megvalósításának 2024. január 1. és 2024. november 30. közötti időszakra kell esnie (11 hónapnál nem hosszabban). 

A pályázatokat lehetőség van saját nemzeti/nemzetiségi nyelven leadni. A részletes pályázati felhívás és jelentkezési feltételek megismeréséhez kérjük keresse fel az MRG honlapját (angol nyelven).  

Leadási határidő: 2023. október 6.