Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Ösztöndíjas támogatott képzési pályázat

pályázat általános képzési programban való részvételre
T01-38-20-22 sz. Pályázat

A Távoktatási Felsőfokú Intézet pályázatot hirdet alapvégzettségre épülő szakmai programban részvételre, az alábbiak szerint.
1. Pályázók köre:
a. Természetes személyek,
b. Valamilyen (főiskolai vagy egyetemi, BA vagy MA) felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, vagy
c. Legalább felsőszintű (emelt szint) végzettséggel rendelkeznek.

2. A pályázat célja és tárgya:
A pályázat keretein belül, szakirányú, szakmódszertani képzésen való részvételre nyílik lehetőség, támogatott formában, kedvezményes finanszírozással.
A pályázati programba felvételt nyert hallgatónak a pályázatkezelője képzési ösztöndíj formájában biztosítja a képzési díjmentes tanulás lehetőségét, így a résztvevőnek tandíjat nem kell fizetnie a képzésen való részvételért. A résztvevőnek csupán a központilag szabályozott vizsgadíjat kell térítenie, ez az összeg a pályázat önrészre. Bővebb információ jelen pályázati program 4. pontjában található.
Meghirdetett képzési programok:
Képzési program megnevezése:
Képzési azonosító szám:
Rendezvényszervező menedzser
TI-18-2100-1718
PR és reklám menedzser
TI-99-2156-3421
Projektmenedzser
TI-17-2100-1718
Jogi ügyintéző - ügyvédi asszisztens (jogi ügyviteli specializáció)
TFI-01-22-00001/2022.

Tartalmi kompetenciák:
Képzési program megnevezése:
Kompetenciák:
Rendezvényszervező menedzser
A kultúraelméletek
Közművelődési intézmények
A rendezvényszervezés gyakorlata, a rendezvények fajtái,
A rendezvényekhez kapcsolódó költségvetés
Marketing és PR ismeretek
Marketingkommunikáció alapjai
A kulturális identitásfejlesztés gyakorlata
Bővebb információ:
https://tavintezet.hu/rendezvenyszervezo/

PR és reklám menedzser
Kommunikációelmélet és gyakorlat
PR és marketing
Kommunikációs technológiák
Reklám ismeret
Kampánytervezés
Eladásösztönzés
Vállalati kommunikáció
Bővebb információ:
https://tavintezet.hu/pr-es-reklam-menedzser/
Projektmenedzser
A pályázati rendszerek és azok dinamikája,
Vezetéselmélet,
Szervezetfejlesztés,
Projektmenedzsment,
Vezetői kommunikáció,
Munkaügyi és jogi ismeretek,
Munkahelyi motiváció.

Bővebb információ:
https://tavintezet.hu/projektmenedzser/

Jogi ügyintéző - ügyvédi asszisztens (jogi ügyviteli specializáció)
- ügyviteli rendszerek és azok használatuk, és általános jogi ismeretek,
- az ügyvédi iroda működése és rendje,
- a kommunikációs rendszerek,
- ügyviteli eljárási feladatok,
- irodaműködtetési szakmódszertanok,
- munkaszervezési ismeretek,
- jogi informatikai rendszerek és működésük,
- kommunikációs folyamatok és azok szervezése,
- programszervezési ismeretek,
- ügyintézési ismeretek,
- ügyfél kommunikációs ismeretek,
- pénzügyi alapismeretek,
- ügyvéd támogatási szakmódszertanok,

Bővebb információ:
https://tavintezet.hu/ugyvedi-asszisztens-jogi-ugyviteli-specializacio/

A program ideje: 2 félév, amely jelen pályázati formában 1 félév alatt teljesíthető, abban az esetben, ha a 2. félév szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó feltételek rendelkezésre állnak. A 2. félévben 120 órás, a képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat teljesítése szükséges. A szakmai gyakorlat a programban résztvevő által jelölt szervezetnél teljesíthető.

Abban az esetben, ha a pályázatban résztvevő nem rendelkezik megfelelő szakmai gyakorlati hellyel, a pályázat kiírója gondoskodik a megfelelő szakmai gyakorlat helyszín meglétéről. Jelen programban tartalomközpontú távoktatás zajlik, azaz a tananyag nem bizonyos időközönként érkezik, hanem a program indulásakor már rendelkezésre áll. Ez esetben a résztvevő saját maga osztja be az idejét és a megismerésre szánt tananyagot.
A program helyszíne: BUDAPEST

Konzultációk:
- A személyes jelenlétet igénylő alkalmak száma: 2 alkalom (a távoktatási programindító konzultáció a beiratkozás alkalmával, és a záróvizsga.)
- Online konzultációk száma: 3- 4 alkalom. (hétvégén)
Rendelkezésre álló státuszok (támogatott ) száma: 22 fő. / kurzus.
Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Pályázati jelentkezéseket a rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadhatunk be. Amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása megtagadható.

3. Általános tudnivalók
A program megvalósítása:
Program kezdete: 2022. szeptember 09. (Programindító konzultáció és beiratkozás)
A program helye: VOKE Széchenyi István Művelődési Ház épülete, 1045 Budapest, Elem u. 5 - 7.
Program vége: 2023. január 31.
Kimenet: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani végzettség, díszoklevél formájában.) Információk: https://tavintezet.hu/e-tanulmanyi/
Konzultációk: Online konzultációk, szombati napokon, összesen három alkalommal.
A tananyag biztosítása: Elektronikus rendszeren keresztül.
Számonkérések: A képzési program közben számonkérések, beadandók, dolgozatok nincsenek, a szakmai záróvizsgára kell folyamatosan készülni (távoktatással és konzulensi segítséggel). A programban résztvevő feladata, hogy megismerje a képzési program tartalmi kompetenciáit, valamint teljesítse a záróvizsga követelményrendszerét. A program végén záróvizsga teljesítése került előírásra. A záróvizsga része egy projektdolgozat határidőre történő elkészítése (témajegyzék alapján) valamint egy komplex szóbeli vizsga (tételjegyzék alapján).

Bővebb információ: https://tavintezet.hu/kepzesi-kinalat/
Tanügyszervezéssel kapcsolatos információk: https://tavintezet.hu/e-tanulmanyi/
A pályázatokkal kapcsolatos információk: Pályázati Szabályzat

A programot megvalósító intézmény:
Az intézmény megnevezése:
Távoktatási Felsőfokú Intézet
Székhely címe:
3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/1.
A képző intézmény hatósági száma:
B/2020/003164.
Bővebb információ:
www.tavintezet.hu
Adószám:
23887910-1-10

4.Pályázati programhoz kapcsolódó költségek:
A képzési program kedvezményes formában valósul meg, viszont a programhoz pályázati önrész kapcsolódik, amely a pályázó költsége. Az önrészen kívül más költség nem társul. A pályázat nem tartalmazza az esetleges egyéb utazási költségeket, ezen kiadások a pályázót terheli.

A program piaci (önköltséges)díjai - támogatás nélkül:
A képzési program teljes díja:
125 000 Ft. / félév, összesen: 250 000 Ft.
Vizsgadíj:
a mindenkori minimálbér 20%-ának megfelelő összeg, 2022-ben 40 000 Ft. a vonatkozó 703/2021. (XII.15.) kormány rendelet szerint.
Összesen:
290 000 Ft.

Támogatott formában megvalósuló program esetén az önrész mértéke:
Ösztöndíj támogatás a tandíjra:
Összesen: 250 000 Ft. A résztvevő költsége: 0 Ft.
Vizsgadíj: (A pályázó önrésze)
A mindenkori minimálbér 20%-ának megfelelő összeg, 2022-ben 40 000 Ft. a vonatkozó 703/2021. (XII.15.) kormány rendelet szerint. A vizsgadíj teljesítése a beiratkozás napján esedékes, valamint a pályázati programban való részvétel előfeltétele.
Összesen: (önrész)
40 000 Ft.

A pályázathoz kapcsolódó önrész, amely a pályázó költsége: 40 000 Ft. azaz Negyvenezer Ft.
A pályázathoz kapcsolódó támogatás mértéke összesen: 250 000 Ft.

5.Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a tavintezet@gmail.com címre.
Tárgy: Ösztöndíjas képzés
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk! )

Pályázati jelentkezési határidő: 2022. szeptember 02.
(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk - kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)

TÁVOKTATÁSI FELSŐFOKÚ INTÉZET
tavintezet@gmail.com, www.tavintezet.hu

https://pafi.hu/palyazat/osztondijas-tamogatott-kepzesi-palyazat-t01-38-20-22