Pályázatok
Pályázat
Pályázat Kétezer fő alatti magyarországi kistelepülések értékmentő-értékteremtő közösségek létrehozásának és szakmai tevékenységeinek támogatására


1344

Határidő: 2018. május 14.

Igényelhető támogatás: maximum 800.000 Ft

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét: pályázni csak közművelődési tematikájú pályázatokkal lehet a 2017. évi közművelődési tevékenységet igazoló OSAP 1438 számú statisztikai jelentés internetes szállítólevelének másolata dokumentum birtokában lehet. Amennyiben a dokumentum nem kerül feltöltésre, az a pályázat érvénytelenségét jelentheti.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 800.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. 

Altéma kódszáma: 205108/114

Pályázók köre: kétezer fő alatti magyarországi településeken működő közművelődési intézmény, települési önkormányzat, közművelődési tevékenységet folytató civil szervezet, egyesület, alapítvány, amelyek közművelődési alaptevékenységet igazoló (statisztikai adatlap a 2017. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438) dokumentummal rendelkeznek. Valamint olyan járási székhely település közművelődési intézménye, amely minimum három, az adott járásbeli kistelepülés együttműködésével valósítja meg a pályázati célnak megfelelő programját.

Figyelem! Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be, mely több programot is tartalmazhat a megjelölt keretösszegen belül.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. 09.01. 1. – 2018. 12. 31.

Finanszírozás módja:

A költségvetési támogatás folyósítására

  • az  Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen - az 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén is - 5.000 Ft nevezési díjat - amely magában foglalja a 27%-os áfát is - köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

  • előadók tiszteletdíja,
  • szakmai közreműködők tiszteletdíja (a részletezett költségvetésnek tartalmaznia kell a tiszteletdíj felhasználásának tételeit, a közreműködői terület megnevezését, tételes kifejtését)
  • zsűritagok tiszteletdíja,
  • szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
  • reklám- és propagandaköltség,
  • utazási költség,
  • bérletei díj (eszköz, terem)
  • szállítási költség.

 Személyi juttatásként fizetett tiszteletdíj részeként adók és járulékok nem igényelhetők/nem számolhatók el a támogatás terhére.

A kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet a Kollégium nem támogat.

Rezsiköltséget a Pályázó az NKA-tól igényelt költségek között nem tervezhet, és nem számolhat el.

forrás, bővebben: nka.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Transznacionális együttműködések” című (EFOP-5.2.2-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Digitális környezet a köznevelésért” című (VEKOP-7.3.3-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1, ...
Címkék