Pályázatok
Pályázat
Pályázat Minősített Könyvtár címre és Könyvtári Minőségi Díjra


324

Határidő: 2019. agusztus 26.

Az Emberi Erőforrások minisztériuma pályázatot hirdet Minősített Könyvtári cím és Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére.

Pályázat Minősített Könyvtár címre és Könyvtári Minőségi Díjra

A pályázat célja, hogy elismerésben részesítse azokat a könyvtárakat és könyvtári tevékenységet folytató szervezeteket, amelyek évek óta magas színvonalú munkát végeznek a könyvtárhasználók érdekében.

Minősített Könyvtár címre pályázatot nyújthatnak be azok a nyilvános könyvtárak, amelyek bevezették és több éve sikeresen alkalmazzák a minőségmenedzsment eszközrendszerét. A nyertes intézmények a címet 5 évig birtokolhatják.

A Könyvtári Minőségi Díjat az a modellértékű szolgáltatásokat alkalmazó Minősített Könyvtár kaphatja meg, amely magas színvonalon valósít meg innovatív könyvtári szolgáltatásokat. A 2019. évi pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha az egyik innováció illeszkedik a fenntartható fejlődés, környezettudatosság témaköréhez vagy az olvasás népszerűsítéséhez, az élethosszig tartó tanuláshoz.

A pályázatok beküldési határideje: 2019. augusztus 26.

A díjazottak pénzjutalomban részesülnek.

A részletes pályázati kiírás és a jelentkezési adatlap a kormányzati honlapon elérhető. https://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse

forrás: kormany.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (VEKOP-7.1.4-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége pályázatot hirdet Éneklő Magyarország címmel amatőr énekkarok munkájának szakmai elismerésére.
Címkék