Pályázatok
Pályázat
Pályázat a 2018. évi Közösségi Adományozási Programban (KAP) való részvételre


760

Határidő: 2017. október 25.

Közösségi Adományozási Programunk keretében több mint 30.000 ügyfelünknek nyílik lehetősége arra, hogy a rá eső eredményrész 10%-áról rendelkezzen.

azon civil szervezetek részére, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • 2017. október 25. éjfélig kifejezésre juttatta szándékát, hogy szeretne bekerülni a programba, és eleget tett az alábbiakban részletezett adatszolgáltatási feltételeknek;

 • a szervezet nonprofit jelleggel, valamint közhasznú minősítéssel rendelkezik

 • amennyiben részt vett a 2017-es KAP-ban, úgy aktuális projektbeszámolóját 2017. december 15-ig beküldi, és az elfogadásra kerül.

(Azon szervezetek, melyek potenciális kedvezményezettként bekerülnek a 2018-as KAP-ba, de a fenti határidővel beszámolójuk nem érkezik meg, törlésre kerülnek a 2018-as KAP-résztvevők közül, helyükre szükség esetén, pótlistára került szervezetet választunk.)

A MagNet Magyar Közösségi Bank szélesebb értelemben használja a civil szervezetek kifejezést, kifejezetten keresi azon értékorientált, nonprofit alapítványok, egyesületek és nonprofit gazdasági társaságok együttműködését a programhoz – ideértve a társadalmi vállalkozásokat is –, amelyek megfelelnek a fentiekben meghatározott kritériumoknak és fantáziát látnak a Közösségi Bank gondolatában, egyetértenek azzal, szívesen támogatják a MagNet Magyar Közösségi Bank ez irányú törekvéseit és aktív tagjává kívánnak válni a MagNet Magyar Közösségi Bank Civil Kapcsolatok Programjának.

 1. Figyelembe vesszük a mostani kiválasztásnál, hogy:

  • A projektterv tartalmaz szervezeti/társadalmi fenntarthatóságot segítő projektelemeket, mint például:

 • közösségépítést;
 • értékelést, eredmény-, hatásmérést,
 • erre épülő kommunikációt,
 • önkéntesek toborzását/képzését,
 • oktatási/nevelési aspektust;
 • társadalmilag sérülékeny csoportok helyzetbe hozását;
 • pro bono szolgáltatások igénybevételét,
 • magánadomány-gyűjtés fejlesztését;
 • vagy más források bevonását.
 • A következő hat terület valamelyikén tevékenykedik:
  környezetvédelem, oktatás-nevelés, esélyegyenlőség, gyógyítás, kultúra, egészségmegőrzés-sport.
 • A szervezet aktív hálózatépítést folytat-e, azaz munkájával mennyire köt össze különböző területeket, más szervezeteket, szektorokat.
 • A partnerségi hálója és összefogási rendszere szoros és intenzív.
 • A szervezet célcsoportja Magyarországon legyen.
 • Előny, ha a szervezet rendelkezik munkaerővel, árbevétellel, illetve saját weboldallal, mert hitünk szerint mindez elengedhetetlen a felelős és fenntartható működéshez.
 • Aktív kommunikációt folytat és rendszeres kapcsolatban áll az ügyében érintettekkel, támogatókkal és önkéntesekkel.
 • Aktív kommunikációt folytat és rendszeres kapcsolatban áll az ügyében érintettekkel, támogatókkal és önkéntesekkel.
 • A saját területén az érdekeltek nagy része tisztában van a szervezet létével, működésével és céljával.
 • A szervezet tevékenységéről, illetve projektjeiről szívesen és rendszeresen készít beszámolókat.
 • A szervezet kommunikációja inspiráló, valamint a projektleírásai és pályázati anyagai áttekinthetők, jól felépítettek és lényegretörőek.

forrás, bővebben: magnetbank.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén- dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány civil szerve ...
Pályázat
A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legal ...
Címkék