CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Pályázat a Hangfoglaló Program keretén belül induló és kezdő előadók, zenekarok tevékenységének támogatására


577

Határidő: 2018. agusztus 06.

Pályázati cél: Induló és kezdő előadók, zenekarok hang- és képfelvételének elkészítése, turnék és fellépések, valamint ezek kommunikációjának megvalósítása.

A Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégium ötödik alkalommal hirdet nyílt pályázatot a Hangfoglaló Program keretén belül induló és kezdő előadók, zenekarok hang- és képfelvételének elkészítésére, turnék és fellépések, valamint ezek kommunikációjának megvalósítására.

A pályázat célja, hogy ösztönözze és támogassa azoknak az induló és kezdő zenekaroknak, előadóknak az első lépéseit, akiknek a produkciói színvonala alapján feltételezhető, hogy gazdagítják a magyar könnyűzenei kultúrát és számíthatnak a közönség érdeklődésére. A Hangfoglaló Program további alprogramjaival együtt komplex támogatási rendszerben kívánja segíteni az alkotókat tehetségük kibontakoztatásában és szakmai fejlődésükben.

Támogatott pályázat megvalósítása során, a támogatási összeg terhére az alábbi céloknak kell megvalósulniuk:

 • a támogatott – a pályázati cél elérése érdekében – köteles a Hangfoglaló Program Kollégium által kijelölt mentorral együttműködni,
 • minimum öt, korábban még stúdióban nem rögzített saját zeneszám, minőségi, profi hangstúdióban történő felvétele, rögzítése, amit a támogatottnak elkészülte után meg kell küldenie elektronikus úton a Hangfoglaló Programirodának,
 • minimum egy, újonnan rögzített saját dalhoz kapcsolódó, profi technikával és szakemberekkel rögzített, minőségi videoklip felvétele, elkészítése, amit a támogatottnak elkészülte után meg kell küldenie elektronikus úton a Hangfoglaló Programirodának,
 • a támogatott előadó vagy zenekar promóciós portfóliójának elkészítése (fotó, logó, sajtóanyagok, alaphirdetési eszközök – komplex kiajánló anyag, amely magában foglalja az előadó/zenekar bemutatkozó anyagait: fotó, videó, hangzóanyag, rövid leírását és elérhetőségeit),
 • pályázó előadó vagy zenekar webes felületének folyamatos működtetése minimum a program megvalósításának végéig,
 • az elkészült hanganyagok minimum 100 példányban való megjelentetése hanghordozón amiből 1 példányt a szakmai beszámolóhoz az EMET NKA Igazgatóságára postai úton be kell nyújtani (1389 Budapest, Postafiók 128.), 49 példányt pedig a Hangfoglaló Programirodának kell átadni.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása: a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A keretösszeg fedezetét az üres adathordozók után befizetésre kerülő jogdíjak összege biztosítja.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

 • Magánszemélyként pályázó előadó pénzügyi lebonyolító szervezetet vehet igénybe.
 • Lebonyolító nélkül pályázó előadó magánszemélyként a saját nevére kiállított számlák ellenében teljesíthet kifizetéseket.
 • Lebonyolító magyarországi székhellyel rendelkező, önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A lebonyolító számára – az NKA portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő – előzetes regisztráció kötelező.
 • Támogatott pályázat esetében a pályázó – a pályázati cél elérése érdekében – köteles a Hangfoglaló Program Kollégium által kijelölt mentorral együttműködni. A mentor tiszteletdíjaként pályázatonként egységesen 200.000 Ft + Áfa-t kell igényelni. A mentori tiszteletdíjat a mentor, vagy a mentor képviseletében eljáró vállalkozás vagy szervezet által kiállított számla ellenében kell a támogatottnak kifizetnie.
 • A pályázó előadó, zenekar saját közreműködői tiszteletdíjára támogatás nem igényelhető, azt a Kollégium nem támogatja.
 • Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy jelen pályázat mellékletét képező hang- és képanyag alapján a Kollégium előszűrést végez. Az előszűrésen megfelelő pályázók élő, színpadi meghallgatáson vesznek részt, amelyre Budapesten kerül sor. A meghallgatás pontos idejéről, helyszínéről a pályázók legalább 7 nappal korábban értesítést kapnak. A meghallgatáson való részvétel a sikeres pályázat feltétele. A meghallgatáson a Hangfoglaló Program Kollégium és a Kollégium által felkért – a magyar zenei élet képviselőiből álló – zsűri választja ki a Hangfoglaló Program által a 2018/2019-es évadban támogatandó előadókat, zenekarokat.
 • A Kollégium kizárólag művészi értékkel bíró, saját szerzeményeket és élőzenét játszó formációkat támogat.

Az élőzenei kitétel egyaránt érvényes az együttes/szólista/énekes produkciójára és a kíséretre is. A Kollégium ugyanakkor méltányolható szakmai indokokra tekintettel elfogadhat elektronikus zenei támogatást. A felvett alapra történő élő éneket a Kollégium nem tekinti élőzenei produkciónak.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: 2.000.000 Ft pályázatonként.

A Kollégium 20 pályázatot kíván támogatni.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Altéma kódszáma: 779144/65

Pályázók köre:

Olyan induló és kezdő előadók, zenekarok, akik:

 • legfeljebb 1, nem szerzői kiadású nagylemezzel (minimum 8 dal egy adathordozón) rendelkeznek, és nincs érvényben lévő lemezkiadásra vonatkozó szerződésük,
 • a pályázati felhívás megjelenése előtti 1 évben maximum 20 élő koncertet adtak,
 • maximum 2 olyan dallal rendelkeznek, amelyet országos lefedettségű rádió több mint 5 alkalommal játszott a pályázat megjelenését megelőző 12 hónapban.

A pályázatot a fenti szakmai kritériumoknak megfelelő zenekarok és előadók, illetve a képviseletükben eljáró jogi vagy természetes  személyek  nyújthatják be. Nem önálló jogi személy zenekarok képviselőjük útján pályázhatnak.

forrás, bővebben: nka.hu

 
Pályázat
Az Arm Hungary Kft. pályázatot hirdet 18 ingyenes laptop eszközre.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” című (EFOP-3.1.10-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Transznacionális együttműködések” című (EFOP-5.2.2-17 kódszámú) felhívás.
Címkék