Pályázatok
Pályázat
Pályázat a budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására


818

Határidő: 2017. május 22.

A pályázat célja támogatásban részesíteni a Budapest területén működő és budapesti székhellyel rendelkező sportegyesületeket.

A pályázat célja: Támogatásban részesíteni a Budapest területén működő és budapesti székhellyel rendelkező azon sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára.

A pályázati keretösszeg: 20.000.000 Ft
A pályázaton elnyerhető összeg: 150.000 Ft-tól - 500.000 Ft-ig terjedő összeg

A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás
(A pályázatban önrész megjelölése kötelező. Mértéke az igényelt támogatás 20%-a.)

A budapesti sportegyesületek szabadidősporttal kapcsolatos működési költségre vagy sportszerek vásárlására pályázhatnak:

  1. A) Sportesemények szervezése, rendezése,
    Technikai sporteszközök bérlése,
    Terembérlés, vagy
  2. B) Sportszerek vásárlása

A pályázónak a pályázati adatlap kitöltése során meg kell jelölnie, hogy az A) vagy a B) lehetőségre igényli a támogatást.

Minden pályázó sportegyesülettől csak egy pályázat nyújtható be! Szakosztályok külön nem pályázhatnak!

Az elnyert pályázati összeg nem fordítható lejárt köztartozások teljesítésére.

forrás, bővebben: budapest.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén- dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány civil szerve ...
Pályázat
A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legal ...
Címkék