CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Pályázat a támogató szolgáltatások működési feltételeinek javítására


690

Határidő: 2017. június 21.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére.

A támogatás formája és mértéke

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel.

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be azon fenntartók, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 65/C. §-a szerint támogató szolgáltatást működtetnek, arra nézve jogerős bejegyzéssel rendelkeznek a szolgáltatói nyilvántartásban, illetve a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadása a pályázat benyújtásáig jogerősen megtörtént.

Támogatási időszak

A támogatási időszak: június 1. – 2018. március 31. közé eső időszak.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtási határideje: június 21. 23:59 óra.

FIGYELEM! Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely határidőn belül, elektronikus úton a megadott e-mail címre megküldésre került.

A pályázat lebonyolítója

A pályázat lebonyolítója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Lebonyolító). A pályázattal kapcsolatos további információkat az szgyf.gov.hu honlapon, valamint a Támogatáskezelő Főosztály munkatársai biztosítanak.

A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a fejlesztesipalyazat@szgyf.gov.hu e-mail címre. A kitöltött pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, valamennyi kérdésre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani hitelesített, szkennelt formában.

forrás, bővebben: kormany.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén- dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány civil szerve ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás.
Címkék