CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Pályázat megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatására


1243

Határidő: 2017. szeptember 08.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása (kód: FOGLALKOZTATÁS 2017) címmel

A Társaság információs napot tart, melynek keretében a pályázók feltehetik kérdéseiket a pályázattal kapcsolatban. Időpontja: 2017. augusztus 21., 13:00 – 16:00

Részvételi szándékukat kérjük, hogy az erdesz.marta@fszk.hu e-mail címen jelezzék legkésőbb 2017. augusztus 15-ig!

A pályázat hivatkozási száma

FOGLALKOZTATÁS 2017

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázati program célja a halmozottan hátrányos helyzetű egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek foglalkoztathatóságának elősegítése, munkaerőpiaci esélyeinek javítása, elhelyezkedésének támogatása komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat biztosító modellprogramok révén.

Cél továbbá a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának elősegítése munkáltatói és társadalmi szemléletformáló programon keresztül.

„A” KOMPONENS – Halmozottan hátrányos helyzetű egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek elhelyezkedésének támogatása

A pályázat közvetlen célcsoportja
1) 16-30 év közötti, köznevelési / felsőoktatási intézményből kilépő vagy NEET (nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő) fiatal, aki

 • sajátos nevelési igényű tanuló, vagy
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, vagy
 • fogyatékos hallgató / személy

2) inaktív személyek, akik
a) olyan egészségkárosodással vagy fogyatékossággal rendelkeznek, amelyek az elhelyezkedést jelentősen megnehezítik, így például:

 • pszichoszociális fogyatékosság
 • beszédfogyatékosság
 • epilepszia
 • halmozott fogyatékosság
 • súlyos fogyatékosság
 • ritka betegség

b) egészségkárosodás vagy fogyatékosság mellett egyéb, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetet okozó, a következőkben felsorolt legalább egy további jellemzővel bírnak:

 • a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településen élnek
 • GYES-ről, GYED-ről visszatérők
 • 50 év felettiek
 • hajléktalanok

3) a pályázati program megvalósítási időszakát megelőzően, legfeljebb 1 éven belül közfoglalkoztatott – azóta álláskereső vagy inaktív státuszban lévő – vagy a megvalósítási időszak alatt közfoglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek

4) a pályázati program megvalósítási időszakát megelőzően, két éven belül, felnőttkorban szerzett tartós egészségkárosodással vagy fogyatékossággal rendelkeznek, melynek következtében

 • az érintett személy mozgás-, látás-, hallás-, beszéd vagy kognitív funkciói sérültek, és
 • a fogyatékosság következtében nem képes a korábban betöltött munkakörben dolgozni, és
 • egészségügyi rehabilitációja folyamatban van vagy már befejeződött

5) nyílt piaci munkáltatók

A pályázat közvetett célcsoportja

 • oktatási intézmények
 • fogyatékos fiatalok szülei, gondviselői
 • komplex rehabilitáció intézményrendszerének szereplői

„B” KOMPONENS – Duo Day – „Neked munka, nekem álom” 2018. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása

A pályázat közvetlen célcsoportja

 • munkáltatók
 • fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek

A pályázat közvetett célcsoportja

 • szűkebb és tágabb társadalmi környezet

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázat két komponensből áll a következő tevékenységtípusok szerint:

A. Halmozottan hátrányos helyzetű egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek elhelyezkedésének támogatása

B. Duo Day – „Neked munka, nekem álom” 2018. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása

forrás, bővebben: fszk.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-16 kódszámú) felhívás.
Címkék