A cím adományozásának célja, hogy azzal a Fővárosi Önkormányzat elismerésben részesítse azt a civil szervezetet, amely a város életének, fejlesztésének aktív résztvevője, és kiemelkedő teljesítményével vagy újszerű tevékenységeivel hozzájárul a főváros élhetőségéhez. A cím elnyerése segíti a Budapestért tevékenykedő civil szervezeteket szakmai megbecsültségük javításában, láthatóságuk növelésében, szakmán belüli kapcsolataik erősítésében, illetve abban, hogy a Városháza tevékenységeihez jobban kapcsolódhassanak.
 
A díj egymillió forintos pénzjutalommal és a Városháza szimbolikus kulcsának átadásával járés annak a szervezetnek adományozható, amely legalább egy éve kiemelkedő munkát végez a fővárosban, tevékenységével hozzájárult Budapest lakosságának jólétéhez, a főváros fejlődéséhez és élhetőségéhez. 
 
A cím első odaítélésére és átadására 2023-ban kerül sor. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 16.
 
A címre az a civil szervezet pályázhat, amely legalább egy éve működik és székhelye és tényleges működési területe Budapesten van. A pályázat egy szabadszöveges dokumentum (maximum 10 ezer leütés terjedelemben), amelyben a pályázó bemutatja a huzamosabb ideig, de legalább egy évig a fővárosért végzett kiemelkedő munkáját.
 
A pályázatokat elektronikus formában a civiliroda@budapest.hu címre lehet beküldeni 2022. október 16-ig, személyesen pedig a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán lehet leadni. 
 
Forrás és további információk: budapest.hu