Pályázatok
Pályázat
Pályázati felhívás Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház cím elnyerésére


618

Határidő: 2017. december 10.

A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház címet elnyerhessék.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 52/B § (1) bekezdése szerint a családpolitikáért felelős miniszter gondoskodik a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működéséről.
A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek közül a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén a nyertes szervezetek a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház címet elnyerhessék.

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlap és a mellékletek felhasználásával, elektronikus (e-mail cím: cseohpalyazat@emmi.gov.hu) és postai (postázási cím: 1054 Budapest, Szalay u. 10-14, 535-ös szoba, Esélyteremtési Főosztály) úton nyújtható be.

A részletes pályázati feltételeket „Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati kiírása 'Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház' cím elnyerésére" című pályázati felhívás tartalmazza, amely e cikk alján letölthető.

Kapcsolódó dokumentumok:

forrás: civil.info.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén- dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány civil szerve ...
Pályázat
A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legal ...
Címkék