Ennek érdekében a BKEF pályázatot hirdet az öt újonnan létrehozott munkacsoportjához való csatlakozás céljából.

A BKEF célja, hogy együttműködjön a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal az általuk megvalósítani kívánt feladatok végrehajtásában, továbbá iránymutatást nyújtson mindazon problémák kezeléséhez, amelyek egyszerre több helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységét érintve, magasabb szintű összehangolást igényelnek.

A BKEF lehetőséget kíván teremteni a fővárosi droghelyzetet ismerő és azzal foglalkozó szervezetek számára a kölcsönös tapasztalatcserére, a helyi szinten megvalósított programokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák, nehézségek ismertetésére, valamint szeretne közreműködni az ezekkel kapcsolatos megoldási lehetőségek kidolgozásában is. Ennek során teret fog biztosítani a fővárosi droghelyzettel foglalkozó intézmények és szervezetek közötti információáramlásra, a közös gondolkodásra, az egymással való együttműködésre és a bevált jógyakorlatok megismertetésére is.  

A helyi fórumokkal megvalósított együttműködés mellett a BKEF elkötelezett egy saját Fővárosi Drogstratégia kidolgozása iránt, amelyben a fővárosi droghelyzet problémáinak érdemi megoldásában kíván közreműködni.

Mindezen célok megvalósítása és a feladatok ellátása érdekében BKEF tagjai az első plenáris ülésén öt munkacsoport felállításáról döntöttek és megválasztották azok vezetőit is.

  1. Ártalomcsökkentő munkacsoport, vezetője: Sárosi Péter, az Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesületének elnöke
  2. Egészségfejlesztési és drogmegelőzési munkacsoport, vezetője: Varga Dániel, a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségének elnöke
  3. Kezelési, ellátási és felépülési munkacsoport, vezetője: Topolánszky Ákos, a Magyar Drogterápiás és Rehabilitációs Intézmények Szövetségének elnöke
  4. Kínálatcsökkentési munkacsoport, vezetője: Dr. Terdik Tamás, Budapest rendőrfőkapitánya
  5. Kutatási munkacsoport, vezetője: Felvinczi Katalin, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke

Ezen munkacsoportokban a BKEF állandó tagjai mellett korlátozott létszámban helyet kap valamennyi Budapesten működő drogügyi területen szakmai munkát végző szervezet, intézmény is.  

A munkacsoportban olyan szervezetek, intézmények pályázatát várjuk, amelyek székhelye vagy tényleges működési területe Budapest területén van, létesítő okiratában meghatározott célja az adott munkacsoport tárgyához kapcsolódik, és legalább egy éve igazolhatóan működik.

A munkacsoportok hatékony működése érdekében a csatlakozás csak korlátozott létszámig lehetséges, ezért túljelentkezés esetén az egyes munkacsoportokba jelentkezők közül a BKEF plenáris ülésén megválasztott 7 fős bizottság fogja kiválasztani a pályázati úton csatlakozó további munkacsoporttagokat. 

Jelentkezés módja: www.budapest.hu oldalon elérhető jelentkezési űrlap kitöltésével

Jelentkezési határidő: 2021.10.20.  

Visszajelzés a pályázatokkal kapcsolatban a jelentkezésben megadott e-mail címre: 2021.11.05.

A jelentkezéssel kapcsolatban további felvilágosítást nyújt: Főpolgármesteri Hivatal, Szociálpolitikai Főosztály, e-mail cím: bkef@budapest.hu, telefonszám: 06 1 999 8138