Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Pályázati felhívás a budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására 2016

MÁJ
23

Határidő: 2016. május 23.

A pályázat célja támogatásban részesíteni a Budapest területén működő és budapesti székhellyel rendelkező azon sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára.

A pályázati keretösszeg: 20.000.000 Ft

A pályázaton elnyerhető összeg: 150.000 Ft-tól - 500.000 Ft-ig terjedő összeg

A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás

(A pályázatban önrész megjelölése kötelező. Mértéke az igényelt támogatás 20%-a. A pályázati adatlap 1. számú mellékletét képző, költségvetési tervben a projektre szánt, az önrészen felüli további saját forrás összegét kell megjelölni, amennyiben a tervezett projekt teljes költsége az igényelt támogatás és a kötelező önrész összegét meghaladja. A kötelező önrész ill. a saját forrás eltérő kategóriák: Az önrész összege fix: az igényelt, – és a kapott – támogatás 20%-a, mellyel a pályázónak a kapott támogatással együtt el kell számolnia. A saját forrás pedig azt az összeget jelenti, amelyet a pályázó a program megvalósításához a kapott támogatáson és a kötelező önrészen kívül felhasználni kíván, azonban erről az összegről nem kell elszámolnia.)

Általános pályázati feltételek:

Pályázók köre: támogatásra az a sportegyesület pályázhat (DSE, ISK nem) amely:

 • bejegyzett civil szervezetként működik,
 • saját bankszámlával rendelkezik,
 • rendelkezik a Budapesti Szabadidősport Szövetség támogató javaslatával, (e nélkül a pályázat érvénytelen!)

Tartalmi, formai követelmények:

 • A Fővárosi Civil Adatbázisban a 2016. évre érvényes regisztrációval (regisztrációs számmal) rendelkezik, (e nélkül a pályázat érvénytelen!) (A pályázati adatlaphoz tartozó 5. számú melléklet - kitöltési útmutató - tartalmazza a regisztrációval kapcsolatos, szükséges információkat.)
 • Egyértelmű megfelelés a pályázati célnak, a pályázat megvalósítási időszakának (2016. július 1. – 2017. június 30.), és a részletes pályázati kiírásban foglaltaknak.
 • Az összes előírt rovat és a melléklet értelemszerű (5. számú melléklet, útmutató alapján) kitöltése kötelező.
 • Előírt nyomtatványcsomag használata.

A budapesti sportegyesületek szabadidősporttal kapcsolatos működési költségre vagy sportszerek vásárlására pályázhatnak:

 1. Sportesemények szervezése, rendezése,
  Technikai sporteszközök bérlése,
  Terembérlés, vagy
 2. Sportszerek vásárlása

A pályázónak a pályázati adatlap kitöltése során meg kell jelölnie, hogy az A) vagy a B) lehetőségre igényli a támogatást.

Minden pályázó sportegyesülettől csak egy pályázat nyújtható be! Szakosztályok külön nem pályázhatnak!

Az elnyert pályázati összeg nem fordítható lejárt köztartozások teljesítésére.

A pályázat személyes beadási határideje: 2016. május 23.  12.00 óra
Cím:
Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata (1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.)

A pályázat postai úton történő feladásának határideje: 2016. május 20.
Postai Cím:
Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

forrás, bővebben: budapest.hu


Címkék
pályázat, pályázatírás, sport