Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Pályázati felhívás a matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatására

ÁPR
20

Határidő: 2017. április 20.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatására.

A pályázat célja
A hazai és határon túli köznevelésben tanuló tehetséges fiatalok matematikai, természettudományos, digitális kompetenciáinak erősítését segítő, általános felfedezési tapasztalatokat nyújtó komplex tehetséggondozó programok megvalósításának támogatása.

Támogatható tevékenységek

A támogatható tevékenységek köre

  • Új kezdeményezésű, legalább 60 órás, tanórán kívüli, a matematikai, vagy a természettudományos, vagy a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, interaktív bemutató, makett, poszter stb.) jön létre.

    és/vagy

  • Már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli, a matematikai, vagy a természettudományos, vagy a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, interaktív bemutató, makett, poszter, stb.) jön létre.

A komplex tehetséggondozó program megvalósításába maximum 20 fő vonható be, figyelemmel a csoportba bevont tehetségígéretek, tehetségek és kiemelten tehetséges tanulók speciális igényeire és arányaira.

Amennyiben a pályázó mindkét típusú foglalkozássorozatot megjelöli, úgy a csoport tagjai nem lehetnek azonosak és programonként 20-20 fő vonható be.

A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azon pályázatok, melyek célja a részt vevő tanulók több tudományterületet átfogó komplex gondolkodásának gazdagítása, fejlesztése.

Választható kiegészítő tevékenységek

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó a legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont tanulók számára az alábbi tevékenységek közül legalább egy megvalósítását is vállalja:

  • A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó szaktábor megvalósítása.
  • A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányi út megvalósítása.
  • A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos üzemlátogatás, vagy felsőoktatási intézmény vagy kutató intézet meglátogatása.
  • A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozáson történő részvétel.

A választott kiegészítő tevékenység a 60 órás program óraszámába nem számítható be!

Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2017. július 1. és 2018. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

forrás, bővebben: kormany.hu


Címkék
pályázat, pályázatírás, oktatás, tehetségsegítés