CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Pályázati felhívás a regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása 2018-2019


988

Határidő: 2018. március 14.

A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban: Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása.

A programban az alábbi szolgáltatások működtetését kell vállalni:

Szakmai kapcsolatok kialakítása, fejlesztése

 1. Kapcsolatfelvétel és rendszeres kapcsolattartás a régióban működő hajléktalanellátó intézményekkel, szervezetekkel.
 2. Kapcsolatfelvétel és rendszeres kapcsolattartás a régióban a hajléktalan emberek ellátásában közreműködő, vagy abban érintett egyéb szereplőkkel: szociális intézmények, egészségügyi intézmények, rendvédelmi szervek stb.
 3. A hajléktalanellátó rendszer és intézményei hatékonyabb működésének elősegítése érdekében együttműködés a hajléktalan emberek ellátásának megszervezését, finanszírozását, ellenőrzését végző intézményekkel, hatóságokkal.

  A régió hajléktalan - ellátásának megszervezésében való közreműködés
 4. A régióban működő hajléktalanellátó intézmények kapacitásainak pontos, naprakész ismerete.
 5. Információk gyűjtése napi rendszerességgel a régióban lévő éjjeli menedékhelyek, heti rendszerességgel az átmeneti szállások szolgáltatási kapacitásáról és kihasználtságáról.
 6. A régió hajléktalanellátásában kialakuló kapacitáshiányok figyelemmel kísérése, jelzése a közalapítvány felé.
 7. Információk adása a szabad szolgáltatási kapacitásokról a hajléktalan személyek, a segítő szervezetek, illetve az őket megkereső egyéb szervezetek (mentők, kórházak, rendőrség stb.), és a lakosság részére.
 8. Kapcsolattartás a régió utcai szociális szolgálataival (beleértve a központi, valamint közalapítványi finanszírozásból a csak téli időszakban működő szolgálatokat), utcai munkát, felderítést, egyéb utcai ellátást végző szervezetekkel.
 9. A hajléktalan személyek ellátásának szervezése és összehangolása, kiemelt figyelemmel a téli időszakra: évente legalább két alkalommal (a téli időszakot közvetlenül megelőzően kötelezően) régiós szinten, vagy minden megyében megyei szinten egyeztetések megszervezése és lebonyolítása a hajléktalan emberek ellátásában érintett szereplők minél szélesebb körű bevonásával. A megállapodások írásbeli rögzítése, valamint jelenléti ív, emlékeztető készítése a találkozókról.
 10. A lakosság minél szélesebb körű, folyamatos tájékoztatása a diszpécserszolgálat működéséről, telefonszámáról: a helyi és országos nyilvánosság, média használata; a szolgálat telefonszámának hirdetése médiában, egyéb hirdetési felületeken, szóróanyagok terjesztése.
 11. Az évente kiadott hajléktalanellátás országos információs füzetébe szolgáltatási adatok gyűjtése.
 12. Megkeresésre a hajléktalanellátó rendszerről információnyújtás, tájékoztatás.

  Diszpécseriroda és 24 órás telefonszolgálat működtetése a pályázó telephelyén
 13. A szolgálatnak önálló telefonszámmal kell rendelkezni e.
 14. A beérkező hívások folyamatos fogadása, a hívásokra való reagálás a lehető legrövidebb időn belül.
 15. A beérkező e - mailek és egyéb levelek folyamatos kezelése, azonnali intézkedések megtétele.

forrás, bővebben: kormany.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Transznacionális együttműködések” című (EFOP-5.2.2-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Címkék