A pályázat célja:

Magyarország közigazgatási területén a jelen pályázati felhívásban meghatározott ellátási területre szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátása, valamint utcai szociális munkát nyújtó szolgáltatás vonatkozásában jelenleg ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területek ellátását vállaló szolgáltató befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához évente pénzügyi forrás biztosítása.

A pályázaton igényelhető támogatás összege:
Szolgáltatónként igényelhető támogatás összege:
- utcai szociális munka esetén: 8 311 000 Ft/év;
2021. évi pályázó esetén időarányosan: 1 385 166 Ft/2 hónap
- szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás esetén: 9 338 000 Ft/év
2021. évi pályázó esetén időarányosan: 1 556 334/2 hónap

Pályázók köre
Pályázatot nyújthat be az a Fenntartó, akinek a pályázat benyújtásakor, vagy a finanszírozási időszak kezdő időpontjában, legkésőbb 2021. november 1. napján rendelkezésre áll Magyarország területén érvényes a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátásra vagy utcai szociális munkára vonatkozó szolgáltatói nyilvántartásba vételi engedély.
A pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy a Fenntartó a kiírásban szereplő ellátási területre vonatkozóan rendelkezzen a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátásra, illetve az utcai szociális munka ellátásra jogerős bejegyzéssel.
A pályázónak vállalnia kell a pályázat benyújtásával, hogy a megpályázott ellátási területre vonatkozóan kezdeményezi a szolgáltatói nyilvántartásba vételt, meglévő nyilvántartásba vétel esetén annak módosítását.

Ellátási terület
Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi ellátási terület vonatkozásában van lehetőség pályázatot benyújtani:
Utcai szociális munka esetén:
- Esztergom
- Salgótarján
- Kalocsa
Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás esetén:
- Téti járás
- Sopron

Finanszírozási időszak
Jelen pályázatot érintően a Tkr. 23. §-a alapján a finanszírozási időszak a 2021. november 01. napjától 2021. december 31. napjáig, illetve a jogerős bejegyzés napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszak.

A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot a szolgáltató Fenntartójának elektronikus úton szükséges benyújtania az NSZI részére, a https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr - linken elérhető Elektronikus Pályázatkezelő és Szerződésmenedzsment Rendszeren (a továbbiakban: Pkr.) keresztül.
A Pkr. rendszer használatával és a pályázat benyújtásával kapcsolatos információk a pályázati útmutatóban kerülnek rögzítésre.

 

További részletek: pafi.hu