CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Pályázati felhívás az erdei vasutak üzemeltetésének támogatására


322

Határidő: 2018. szeptember 03.

A támogatás célja a nem Magyar Államvasutak Zrt. vagy nem erdőgazdasági Zrt.-k által működtetett erdei vasutak üzemeltetésének támogatása.

Támogató: Agrárminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium).

A pályázat nyílt.

Pályázat benyújtására jogosultak köre

A támogatásra az a non-profit gazdasági társaság, civil szervezet és költségvetési szerv (a továbbiakban: pályázó) jogosult, amely bejelentett menetrend alapján az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti erdei vasúton, vagy egyéb természeti környezetben futó vasúton, közjóléti tevékenységgel összefüggésben keskeny nyomközű vasúti pályán, turisztikai célú személyforgalom bonyolítását végzi.

A támogatás igénybevételének, felhasználásának általános feltételei

Pályázat benyújtására az a pályázó jogosult, amely:

  1. legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba veteti magát a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár), és a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolja a nyilvántartásba vétel megtörténtét, vagy azt, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta;
  2. nem áll felszámolási, végelszámolási és kényszertörlési eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt és erről a pályázat benyújtása során nyilatkozik;
  3. a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha számára az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja – valamint adók módjára behajtandó köztartozással sem, és erről a pályázat benyújtása során nyilatkozik;
  4. az általános de minimis rendelet (1407/2013/EU bizottsági rendelet) cikk (8) és (9) bekezdése és 5. cikke figyelembevételével nyilatkozik az általa és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás összegéről;
  5. megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek;
  6. jelen Pályázati felhívás 5. pontja szerint, az előírásoknak megfelelő pályázatot nyújt be a 6. pontban rögzített további feltételeknek megfelelően.

Egy pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult. A pályázónak a pályázaton való részvételért nem kell díjat fizetnie.

forrás, bővebben: kormany.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” című (GINOP-5.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében” című (EFOP-1.8.7-16 kódszámú) felhívás.
Címkék