Pályázni lehet:

Esélyegyenlőségi célcsoportokkal foglalkozó civil szervezetek programjaikkal (személyes megjelenést igénylő és akár on-line térbe helyezett programok is), tájékoztató anyagokkal, kiadványokkal, videó anyagok készítésével kapcsolatos kiadásaira. (Támogatási időszak: 2021. december 1. - 2022. május 31.)


Pályázhatnak:

A XI. kerülethez kötődő (székhely, telephely vagy megvalósítás helyszíne), az alábbi esélyegyenlőségi célcsoportokkal foglalkozó civil szervezetek:

 • mélyszegénységben élők, romák,
 • nők,
 • gyerekek,
 • idősek,
 • fogyatékkal élők,

akik legalább 2 éve folytatják tevékenységüket, és az említett célcsoportokat szólítják meg esélyegyenlőségi programjaikkal.


A pályázat benyújtásának feltétele az Újbuda Önkormányzatának honlapján található civil adatlap kitöltése és beküldése a civil@ujbuda.hu e-mail címre. Annak a szervezetnek, amely korábban már regisztrált, csak abban az esetben szükséges újra beküldenie az adatlapot, ha az adatokban változás történt.


Az adatlap az alábbi linken érhető el:
http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegereNem pályázhatnak:

 • azok a civil szervezetek, akinek tartozása van az Önkormányzat felé.


Általános tudnivalók:

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

Igényelhető támogatás: maximum 400.000 Ft.

A pályázat megvalósításához minimum 25 % önrésszel kell rendelkezni.

A támogatások elő- vagy utófinanszírozással kerülnek kifizetésre.


A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetést, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.

A pályázati adatlaphoz kérjük, szíveskedjen csatolni egy rövid, maximum 2 oldalas beszámolót, hogy az elmúlt három évben (2019-2021.) milyen tevékenységet folytattak, kiemelve azt is, hogy a járványügyi helyzet alatt az említett célcsoportokat milyen módon tudta a szervezet segíteni, milyen feladatokat láttak el. A beszámoló hiányában a pályázat érvénytelen.


A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás kifizetésére (az elnyert összegben) előfinanszírozás esetén a szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően, utófinanszírozás esetén, a pályázatban vállalt program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor.


A pályázati összeg az alábbi kiadásokra használható fel:

 • tiszteletdíjak,
 • személyi jellegű kiadások és járulékai,
 • bérleti díjak,
 • rezsiköltségek,
 • dologi kiadások,
 • könyvelői díj, bankköltség,
 • hirdetmények,
 • rendezvényszervezés, szolgáltatásvásárlás,
 • kis értékű ajándék beszerzés,
 • honlap működtetési kiadások,
 • nyomdai előkészítés, nyomdaköltség


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből reprezentációs célú (pl. étel, ital, ezen belül alkohol tartalmú ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem számolhatók el.


Az elszámolással kapcsolatos előzetes információk:

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • a támogatási elszámoló lapot (szerződéskötéskor mellékeljük),
 • a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 • a kifizetésekről szóló bankkivonatokat illetve kiadási pénztárbizonylatokat.


Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak megfelelő és a meghatározott időintervallumban kibocsájtott számlák fogadhatók el. Az elszámolás további részleteiről tájékozódhat a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben, valamint a további részletekről a nyertes pályázatok esetében a szerződéskötés során rendelkezünk.


A pályázati adatlap itt érhető el: Pályázati adatlap


Pályázattal kapcsolatos szakmai információ nyújt: Filling Andrea 06 70 797 4586

 

A pályázat beadási határideje: 2021. december 13. (hétfő)

Személyes vagy postai úton történő benyújtásra nincs lehetőség!

Hiánypótlásra az e-mailen történő felszólítást követő 5 munkanapig van lehetőség.

 

Forrás és további információk: kozigazgatas.ujbuda.hu