Pályázati felhívás korai fejlesztés és gondozás tevékenységeinek támogatására

FEB
17

Határidő: 2020. február 17.

Az UNICEF Magyarország és a REWE GROUP Magyarország Penny Market Kft. pályázatot hirdet helyi és területi hatókörű, közhasznú civil szervezetek számára, a komplex korai fejlesztés és gondozás tevékenységeinek támogatására 0-6 éves korú, fejlődésük szempontjából veszélyeztetett, vagy fogyatékkal élő gyermekek és családjaik érdekében.

Unicef - Pályázati felhívás korai fejlesztés és gondozás tevékenységeinek támogatására             Penny - Pályázati felhívás korai fejlesztés és gondozás tevékenységeinek támogatására

A pályázat célja

A korai fejlesztéshez köthető szolgáltatások igénybe vételének elősegítése az érintett családok és gyermekek számára.

Támogatható tevékenységek:

 • Térítésmentes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai fejlesztés és tanácsadás

  • egyéni vagy csoportos, kognitív, szociális, kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése

 • Térítésmentes egyéni vagy csoportos mozgásfejlesztés, mozgásterápia

 • Térítésmentes pszichológiai segítségnyújtás gyermekek és/vagy szüleik részére

 • Térítésmentes egyéb terápiák

A pályázat célcsoportja:

 • Szakorvosok, illetve egyéb diagnosztikai jogkörrel rendelkező intézmények

 • Szakértői Bizottságok javaslata alapján korai fejlesztésre jogosult vagy sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik

 • 0-6 éves korú mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, és beszédfogyatékos, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek és családjaik

 • Koraszülöttek, valamint más ok miatt veszélyeztetett újszülöttek és családjaik

Pályázatot nyújthatnak be:

Magyarországon bejegyzett, a Civil törvény alapján civil szervezeteknek minősülő intézmények (alapítványok, egyesületek, szövetségek), amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket (jogerős bírósági végzéssel alátámasztható módon) legalább 2 éve aktívan folytatják, tevékenységüket Magyarországon végzik és közhasznú jogállású szervezetek.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a konvergencia (hátrányos helyzetű) régiókból érkező pályázatok.

Nem pályázhatnak:

 • csődeljárás és a felszámolási eljárás alatt álló szervezetek

 • nem bejegyzett szervezetek

 • magánszemélyek

 • pártok, szakszervezetek,

 • vállalkozások, beleértve a nonprofit Kft-ket is.

Az elnyerhető támogatás:

A pályázatonként elnyerhető, egy összegű támogatás felső határa 750 000 forint.

Az UNICEF fenntartja a jogot a pályázatok részleges támogatására is.

Az elnyerhető minimális összeg: 250.000 forint

A támogatott pályázatok várható száma: 5 db.

Támogatás kizárólag a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő költségekre lehetséges. Nem támogathatók a programhoz nem kapcsolódó anyagköltségek, beszerzések, megbízási díjak vagy egyéb bér jellegű kiadások, szállítási vagy utazási költségek. Nem támogathatóak továbbá az alábbi költségek: nagy beszerzések, operatív költségek, működési, rezsi jellegű költségek.

Az elnyerhető támogatás kifizetése két egyenlő részletben történik, a szerződést követően egyösszegű támogatási előlegként és elszámolási dokumentációt követő utófinanszírozásként.

A szerződés formája vissza nem térítendő hozzájárulás.

A nyertesekkel az UNICEF Magyarország támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés kétoldali aláírását követően az UNICEF Magyarország a támogatási összeg első részletét 15 munkanapon belül átutalja a nyertes pályázó számlájára.

A támogatás felhasználásának időtartama: 2020. március 1. – 2020. december 31.

A pályázatok beadásának módja és határideje:

A pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Teljes körűen kitöltött, cégszerűen aláírt Pályázati Adatlap

 • Tejes körűen kitöltött, cégszerűen aláírt Pályázati Költségvetés

 • A program lebonyolításáért felelős szakmai vezető önéletrajza

 • Alapító okirat (szkennelt változat)

 • Cégkivonat (szkennelt változat)

A szerződéskötéskor benyújtandó dokumentumok:

 • 30 napnál nem régebbi, eredeti Cégkivonat

 • Aláírásra jogosult Aláírási címpéldánya (egyszerű másolat)

 • Módosított Pályázati Adatlap és költségvetés

A pályázatokat elektronikus úton kell beadni a következő címen: palyazat@unicef.hu a „Korai fejlesztés 2020 pályázat” tárgy megjelölésével.

Támogatás esetén a szerződéskötés feltétele a pályázat eredeti dokumentumainak postai úton történő benyújtása.

A dokumentumokat az UNICEF Magyarország címére kell küldeni: 1077, Budapest, Wesselényi u.16

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17. (postára adás dátuma)

Hiánypótlásra nincs lehetőség. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatok első körben jogosultsági és formai ellenőrzésen esnek át.

A megfelelő pályázatokat szakértők bevonásával tartalmilag értékeljük a következő szempontok alapján:

 • szervezet eddigi tapasztalatainak bemutatása, elért eredményei

 • a célcsoport bemutatása

 • a támogatandó tevékenység kidolgozottsága, átláthatósága

 • ütemterv és annak illeszkedése a szakmai tartalomhoz

 • az ellátásba bevont gyermekek és családok száma

 • a projekt megvalósításában résztvevő szakmai team

 • a költségvetés megalapozottsága és annak részletes bemutatása

 • a szakmai tartalom és a pénzügyi terv összhangja

 • a program várható hatásai

Döntés és a pályázók értesítése:

A pályázati támogatásokról a végső döntést az UNICEF Magyarország szakértői bizottsága hozza meg legkésőbb 2020. február 29.

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk, valamint a támogatott szervezetek listáját az UNICEF Magyarország honlapján is közzé tesszük.

A pályázatok elszámolása:

A pályázatokat a Támogatási szerződésnek megfelelően, a program befejezését követő 30 napon belül kell benyújtani a támogatás felhasználásáról szóló számlamásolatokkal alátámasztva, pénzügyi és szakmai beszámoló formájában.

További információ: https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/felelosen-a-kora-gyermekkorert-a-penny-market-es-az-unicef-magyarorszag-kozos-tarsadalmi-felelossegvallalasi-akcioja/ és https://unicef.hu/korai-fejlesztes/

Kérdés esetén: palyazat@unicef.hu


Címkék
pályázatírás, egészségügy, gyermek