Pályázatok
Pályázat
Pályázati felhívás utcai szociális munkát működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére


493

Határidő: 2018. július 31.

Az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot hirdet utcai szociális munkát végző szolgáltató állami támogatására.

A pályázat célja
A pályázat közvetlen célja a szolgáltatás működési feltételeinek megteremtése a krízis időszakokban, kiemelten a „vörös kód” figyelmeztetés alatt. A támogatással lehetőség van a krízisidőszak többletfeladatainak elvégzéséhez kapcsolódó költségek fedezésére, a szükséges eszközök, felszerelések beszerzésére, az ellátást hatékonyabbá tevő szolgáltatások megvásárlására, a jogszabályban meghatározott kötelező ellátáson felüli munkavégzés biztosítására.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel.

Támogatható szolgáltatások, tevékenységek:

  • A közterületen élők ellátásához szükséges, a téli időszakkal járó egészségkárosodás megelőzéséhez, az életveszély elhárításához szükséges használati eszközök beszerzése;
  • Az utcai szociális munkát segítő eszközök beszerzése;
  • Életmentő jellegű élelmiszer (krízis élelmiszerkészlet) biztosítása;
  • A vörös kód időszakában rendkívüli munkavégzés;
  • A vörös kód időszaka alatt nyújtott szolgáltatások megvásárlása;
  • A közvetlen életveszély elhárítását segítő egyéb olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek a fent felsoroltak közé nem illeszthetők.

A pályázók köre:

Finanszírozási szerződéssel rendelkező, utcai szociális munkát működtető fenntartók..

A fenntartók csak azon szolgáltatókra vonatkozóan nyújthatnak be pályázatot, akik az Emberi Erőforrások Minisztere által 2017. december 11. napján meghirdetett, „Az utcai szociális munkát végző és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázaton nem részesültek támogatásban.

A támogatási időszak: 2018. július 01. – 2019. március 31.

Nem számolható el annak a beszerzésnek a költsége, amely a fent meghatározott időszakon túl kerül kifizetésre.

A pályázatok legkorábbi benyújtási lehetősége: 2018. július 01. 16:00 óra.

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. július 31. 16:00 óra.

forrás, bővebben: kormany.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” című (GINOP-5.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében” című (EFOP-1.8.7-16 kódszámú) felhívás.
Címkék