Pályázatok
Pályázat
Pályázati kiírás honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatására


705

Határidő: 2018. május 15.

A pályázat célja a honvédelmi eszmét, valamint a katonai hivatást népszerűsítő közéleti rendezvények, programok támogatása, és a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója alkalmából szervezett rendezvények.

A támogatható tevékenységek
A hazafias honvédelmi neveléssel, a katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló saját szervezésű rendezvények, rendezvénysorozat szervezése, lebonyolítása.

Támogatási időszak
Támogatási időszak kezdő időpontja: 2018. március 31. (pályázat kiírásának időpontja)

Támogatási időszak záró időpontja: 2018. október 31.

A HM TKKF a civil szervezet fenti időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához kapcsolódó költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.

A támogatás formája és mértéke

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100 %-os támogatási előleg formájában történik. A támogatás folyósítása egy összegben történik, a beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási előlegként (azaz utólagos elszámolással valósul meg a támogatási összeg felhasználása).

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint.
FIGYELEM! A HM TKKF a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. Ebben az esetben a nyertes pályázót az alacsonyabb összegnek megfelelő új költségvetés benyújtására kéri fel.

Jelen pályázati kiírás keretében benyújtott pályázat benyújtásához önrészként a támogatási összeg legalább 10 %-ának megfelelő saját forrást szükséges biztosítani.

Önrész: minden, a HM TKKF-től folyósított támogatáson kívüli forrás, az önrész tartalmazza az egyéb forrás mellett az Ávr. 83. §-ában foglalt korlátozás figyelembe vételével megállapított saját forrást is.

forrás, bővebben: kormany.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (VEKOP-7.1.4-16 kódszámú) felhívás.
Címkék