Pályázatok
Pályázat
Pályázati kiírás honvédelem érdekében tevékenykedő katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatására 2018.


711

Határidő: 2018. május 15.

A pályázat célja a honvédelem ügyét – a 170 éves Magyar Honvédség 1848-as felállításától napjainkig tartó időszak magyar (osztrák-magyar) katonáinak hiteles megjelenítése által – népszerűsítő katonai hagyományőrző tevékenység támogatása.

A támogatható tevékenységek
A katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a 170 éves Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló rendezvényeken viselt, használt, a magyar hadtörténelem 1. pontban meghatározott korszakaira, kizárólag a reguláris haderőkre jellemző, azt hitelesen megjelenítő egyenruházat, szerelvények, tábori eszközök, fegyverek és fegyvermásolatok, zászlók illetve a korhű katonai táborozás eszközeinek (a továbbiakban együtt: cikkek) beszerzése, készíttetése, javíttatása.

Nem minősül támogatható tevékenységnek az alábbi cikkek beszerzése, készíttetése, vagy javíttatása:

  1. szükségmegoldásokat bemutató cikkek,
  2. (múzeumi) kiállítási tárgyak,
  3. gyermek méretű cikkek,
  4. a korszaknak megfelelő polgári ruhák és kiegészítői,
  5. idegen hadseregek (porosz, német, szovjet stb.) cikkei és
  6. olyan egyenruhák, melyeket a képviselt korban csak ellenkező nemű egyén viselhetett (pl.: női szabású sorgyalogsági egyenruha).

Támogatási időszak

Támogatási időszak kezdő időpontja: 2018. március 31. (pályázat kiírásának időpontja)

Támogatási időszak záró időpontja: 2018. október 31.

A HM TKKF a civil szervezet fenti időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához kapcsolódó költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.
A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti.

forrás, bővebben: kormany.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (VEKOP-7.1.4-16 kódszámú) felhívás.
Címkék