Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A pályázat célja az általános és középfokú iskolákban tanuló diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztését szolgáló programok támogatása

A Kormány kiemelten fontosnak tartja a lakosság pénzügyi tudatosságának erősítését, amelyhez egységes szemlélet, irányítás és kidolgozott rendszer szükséges, ezért a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia (2017-2023) elfogadásáról döntött. A témában már létező programokat nemzeti szinten is össze kell hangolni, ennek érdekében a pénzügyi tudatosság fejlesztésének kormányzati centrumaként a PM került kijelölésre.

A pályázat célja az általános és középfokú iskolákban tanuló diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztését szolgáló programok támogatása azokon az alapítványokon és egyesületeken keresztül, amelyek alapító okiratban, illetve alapszabályban foglalt célja egy adott oktatási intézmény tevékenységének támogatása.

A támogatás olyan tanórán kívüli iskolai programok megvalósítását kívánja segíteni, amelyek különböző tantárgyak (matematika, informatika, történelem, földrajz, életvitel) tematikájához kapcsolódnak és innovatív, gyakorlatorientált módszereket alkalmazva (pl. drámapedagógia, projektmunka, gamifikáció) járulnak hozzá a tanulók pénzügyi tudatosságához szükséges ismeretek és készségek elsajátításához és bővítéséhez. A pályázat útján lehetőség nyílik a tanórán kívüli programok megvalósításához szükséges megfelelő pénzügyi kompetenciával rendelkező szakértők (gyakorló pénzügyi szakemberek, pénzügyi-gazdasági felsőoktatásban tanuló hallgatók) bevonásának támogatására is.

A Pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: Húszmillió (20 000 000) forint

A támogatás forrása: Magyarország központi költségvetésének XV. Pénzügyminisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 7. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 4. Nemzetgazdasági programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzata.

A pályázatok benyújtásának lehetőségét a Pályázati Kiírás közzétételét követő 45 napot követően a PM lezárja. A forráskeret 200%-át elérő támogatási igény beérkezése esetén a PM felfüggesztheti a Pályázatot.

Támogatható tevékenységek

 1. Pénzügyi tudatosság témájú iskolai versenyek rendezése;
 2. Pénzügyi tudatosság témájú rendhagyó iskolai tanórák megvalósítása;
 3. Pénzügyi tudatosság témájú iskolai szakkörök megvalósítása;
 4. Pénzügyi tudatosság témájú szünidei iskolai táborok lebonyolítása;
 5. Pénzügyi tudatosság témájú egyéb iskolai programok megvalósítása;
 6. Iskolai diákújságok, diákrádiók, webfelületek számára a diákok pénzügyi tudatosságát fejlesztő tartalom biztosítása.

A támogatott tevékenység szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:

 • A programnak illeszkednie kell a Kormány lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiájához kapcsolódó kétéves cselekvési terv (http://www.kormany.hu/download/f/9f/61000/El%C5%91terjeszt%C3%A9s-CselekvesiTerv-2018_.pdf) programpontjaihoz.
 • A pályázat támogatásának, azaz a Támogatói Okirat kiadásának feltétele, hogy rendelkezésre álljon a program költségeit bemutató költségterv. Amennyiben a pályázat csökkentett támogatási összeg kerül támogatásra, a Támogatói Okirat kiadásának feltétele, hogy rendelkezésre álljon a csökkentett összegű program költségeit bemutató költségterv.
 • A program szükségességének alátámasztása érdekében a pályázatban be kell mutatni a célcsoport pénzügyi kultúrájának fejlesztése irányába teendő lépéseket, elemeket.
 • A pályázat keretében szükséges bemutatni, hogy a tervezett program hogyan hat a célcsoport pénzügyi tudatosságára.
 • A támogatott program kapcsán kötelező a nyilvánosság biztosítása, az alábbiak szerint:
 • a Kedvezményezett működő honlapján (amennyiben rendelkezik) a programhoz kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a támogatott tevékenység befejezéséig;
 • kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése.

A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama

A támogatott tevékenység megvalósítása a 2019/2020-as tanévhez kapcsolódik.

A pályázat benyújtásának, illetve postára adásának határideje:

a Pályázati Kiírás közzétételét követő 45. nap.

forrás, bővebben: kormany.hu