Segítő kutyák vizsgáztatásával kapcsolatos közreműködő szervezeti feladatok ellátása

OKT
20

Határidő: 2020. október 20.

A pályázat célja a közreműködő szervezet kijelölése a rendeletben meghatározott feladatok ellátása érdekében

Pályázhat bármely olyan magyarországi székhelyű és telephelyű non-profit szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel a segítő kutyák kiképzésével, illetve segítő kutyák alkalmazásának elősegítésével kapcsolatos tevékenység, továbbá amelynek jogerős bírósági nyilvántartásba vétele 2019. szeptember 1. előtt megtörtént, és a statisztikai számjel elemeiről és nomenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16) KIM rendelet szerint a következő elnevezéssel, besorolással rendelkezik:

 1. Egyéb egyesület, 529
 2. Egyéb alapítvány, 569
 3. Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 572

A pályázat nyilvános.

A közreműködő szervezet

 • vezeti és honlapján közzéteszi és aktualizálja a Magyarország területén működő, segítő kutyát képző szervezetek jegyzékét;
 • vezeti, honlapján közzéteszi és aktualizálja a Magyarország területén tevékenykedő, a Rendeletben meghatározott végzettséggel rendelkező segítő kutya kiképző személyek jegyzékét és elérhetőségét;
 • vezeti, honlapján közzéteszi és aktualizálja a Magyarország területén tevékenykedő, a Rendeletben meghatározott tanúsítvánnyal rendelkező kutyák és kliensek jegyzékét;
 • a segítő kutyák képzésével foglalkozó szervezetek bevonásával gondozza, fejleszti, és a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter jóváhagyását követően 5 évig honlapján elérhetővé teszi a Rendelet szerint vizsgán a gazdának és a segítő kutyának teljesítendő képesítési követelményeket és a vizsgára jelentkezés feltételeit;
 • az egészségügyi, közművelődési, oktatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények és a segítő kutyák gazdái számára javaslatokat dolgoz ki a rendelet 9. § (1) bekezdés a)-k) pontok szerinti létesítményekben, különös tekintettel az egészségügyi intézményekben való segítő kutya használatához;
 • szakmai tanácsadással segíti a kutyákat képző szervezetek munkáját;
 • a segítő kutyát képző szervezetek szakmai támogatásával segíti a társadalmi esélyegyenlőség előmozdítását;
 • tevékenységével erősíti a segítő kutyát képző szervezetek közötti szakmai együttműködést, népszerűsíti a segítő kutyák minél szélesebb körben történő alkalmazását;
 • biztosítja a rendelet szerinti vizsga jogszabályoknak megfelelő lefolytatását;
 • gondoskodik a rendelet szerinti eredményes vizsgákat követően a vizsga letételéről szóló tanúsítvány kiállításáról;
 • lebonyolítja a lejáró tanúsítványokkal kapcsolatos ügyintézést;
 • közreműködik a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti, segítő kutya kiképzőkre vonatkozó szakmai képzések kialakításában.

A rendeletben részletezett feladatokat a közreműködő szervezet 2020.11.01-től 2025.11.01 ig látja el. 

Pályázni kizárólag a pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Mellékleti dokumentáció:

 1. Partner szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások
 2. Szakemberek szakmai önéletrajzai
 3. Projekt megvalósításában dolgozók szerződései, vagy nyilatkozatai, hogy a projektben részt vesznek
 4. Pályázó közjegyző által 30 napnál nem régebben hitelesített alapító okirata
 5. Pályázó 30 napnál nem régebben kiadott bírósági bejegyzésének kivonata
 6. Pályázó képviselőjének közjegyző által 30 napnál nem régebben hitelesített aláírási címpéldánya
 7. Nyilatkozat a köztartozásról
 8. Nyilatkozat a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárásról
 9. Nyilatkozat a támogatások elszámolásáról
 10. Nyilatkozat a felelősségvállalásról

A pályázati dosszié honlapunkról letölthető: www.kormany.hu

Benyújtási határidő: 2020.10.20. (A benyújtási határidő a postára adás napját jelenti.)

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Emberi Erőforrások Minisztériuma Fogyatékosságügyi Főosztály
1054 Budapest, Báthory u. 10.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (KSF2020)

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint egy elektronikus adathordozón (Word és Excel formátumban) kérjük benyújtani. Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása esetén a pályázat formai okok alapján kizárásra kerül.

forrás, bővebben: kormany.hu


Címkék
pályázatírás, oktatás, szociális, fogyatékkal élők