A benyújtás határideje: 2023. 01. 16. 23:30
Jelen felhívásra olyan projektek jelentkezését várják, amelyek akár egyszeri, akár sorozatba foglalt programkínálatukkal a sport közösségformáló, életvitelformáló, kulturális és közösségépítő aspektusát támogatják. A pályázó szervezetektől olyan egyedi, dinamikus, újító és valódi élményt jelentő alkalmak megrendezését várjuk, amelyek a sporttevékenységek, a kulturális tartalom és a közösségi aspektus összekapcsolásán keresztül kínálnak élményt, mozgást, kikapcsolódást és feltöltődést a legszélesebb közönség számára. Célunk, hogy a közösségi sportesemények a teljes EKF-év alatt elérhetők legyenek Veszprém és a régió számára.
A VEB2023 víziójában a sport nem elsősorban a hatalmas versenyek vagy a látványos eredmények teljesítmény-központú tere, hanem a mindennapi kultúra eleven része, a találkozások, a minőségi életvitel, a személyiségfejlesztés és kiemelten a közösségépítés eszköze, amelyen keresztül a primer alkotó erő megélése, vagyis az emberi test és környezetének eleven kölcsönhatása bárki számára hozzáférhetővé, és a hétköznapok részévé válik.

Pályázók köre
gazdasági társaság (GFO11)
nonprofit gazdasági társaság (GFO57)
közhasznú társaság (GFO736)
civil szervezetek közül egyéb egyesület, sportegyesület, sportklub, sportszövetség, egyéb egyesület oktatási intézmény amely alapszabályában, alapító okiratában vagy működését megalapozó dokumentumban a sporttevékenységet vagy a közösségépítést alapvető tevékenységként szerepelteti megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-a alapján a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel, vagy a bíróságon letétbe helyezett beszámolóval az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § alapján köztartozásmentesnek minősül, és ennek igazolásaképp megtalálható a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a köztartozásmentességi státus megtartása a projektmegvalósítás teljes időtartama alatt elvárás, és minden kifizetés előfeltétele.

Kritériumok

A projekt értékelése során az alábbi értékek, elemek érvényesülését figyeli a VEB2023 Bíráló Bizottsága közösségi bevonás mértéke, közösségépítő hatás rendhagyó, kreatív jelleg edukációs hatás környezetbarát szemlélet, változatosság, régió sajátosságainak megjelenítése, program fenntarthatóság, a koncepció folytathatóságának bemutatása, látogatottság prognosztizálása és mérési módszerei, látogatottság mértéke szezonalitás ellensúlyozása, nemzetköziség (testvérvárosok, nemzetközi résztvevők, külföldi sportegyesületek bevonása)

Területi korlátozás
Támogatással érintett tevékenység kizárólag Veszprémben, illetve EKF-együttműködési megállapodással rendelkező településeken valósulhat meg. A települések aktuális listája a Támogató weboldalról érhető el, a „Régió” menüpontból.
https://veszprembalaton2023.hu/palyazat/sport-egeszseg-es-kozosseg-palyazat