Pályázatok
Pályázat
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés


1059

Határidő: 2017. agusztus 15.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című (TOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20,409 milliárd forint.

Jelen felhívás keretében a helyi önkormányzatok (GFO 321), önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325, a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok (GFO 11, 57), egyházi jogi személyek (GFO 55), valamint civil szervezetek (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569) nyújthatnak be támogatási kérelmet önállóan vagy konzorciumi formában.

A Felhívás célja elsősorban a kisléptékű, helyi, térségi jelentőségű turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására irányuló fejlesztések támogatása, amely keretében lehetőség nyílik kulturális és örökségi helyszíneken lévő attrakciók, rendezvények és tematikus útvonalak, természeti értékek bemutatását célzó helyszínek, kisvasutak, kerékpáros turisztikai útvonalak, természetes fürdőhelyek, valamint vízi és horgászturisztikai helyszínek fejlesztésére.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 31-től 2017. szeptember 29-ig folyamatosan lehetséges.
Pályázat
A konstrukció alapvető célja a kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén- dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány civil szerve ...
Címkék