A felhívásra olyan ötletek beküldését várjuk, melyek megvalósítása pozitív társadalmi hatással bír és intenzív partnerség-építésre törekszik. Előnyben részesítjük azokat a jelentkezéseket, amelyekben forprofit vállalkozások bevonása is tervezett, azaz az ötlet kivitelezéséhez szükséges egy KKV vagy nagyvállalat részvétele is.
A pályázat elsődleges célja megjelenést, célzott promóciót biztosítani a jelentkezők társadalmi hasznosságú ötletének.

A legjobb tíz pályamű promóciós támogatást nyer (projekt-bemutatkozó videó elkészítése fizetett közösségi média-hirdetéssel a projekt célcsoportjának megfelelően). Ezzel összhangban olyan ötletek beküldését várjuk, amelyek megvalósítását a benyújtó szervezet 2021/2022-ben tervezi.

A bemutatkozó videót és a közösségi média hirdetés lebonyolítását a pályázat kiírója által megbízott kommunikációs ügynökség készíti.

Pályázók köre
Magyarországi bejegyzésű és Magyarországon működő civil szervezetek, társadalmi vállalkozások, amelyek nem állnak felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás alatt. A pályázat benyújtható egyénileg vagy szervezetek csoportjaként is.

A benyújtó formailag alapítvány, egyesület, nonprofit Kft., szociális szövetkezet lehet, azonban társult partnerként bármely más szervezet csatlakozhat, jogi és formai megkötés nélkül.
Az ötletpályázaton egy Pályázó (Pályázói csoport) egy pályaművel vehet részt.

Díjazás
A legjobb ötletek bruttó 1000 euró értékű promóciós támogatást kapnak, amely egy promóciós, bemutatkozó videó gyártását és azt promotáló fizetett közösségi média hirdetést tartalmaz. Összesen 10 ötlet támogatása tervezett.
A Pályázónak önrésszel nem kell rendelkeznie. A Pályázóval szemben elvárás, hogy biztosítsa a szükséges szakmai tartalmat a készülő promóciós termékekhez (információk megosztása az ötletről, bemutatkozó anyagok átadása, rendelkezésre állás).

Kiemelt értékelési szempontok
- A szervezet alkalmassága (meglévő szaktudása, erőforrásai, célcsoporttal való kapcsolatai alapján képes-e a benyújtott ötlet megvalósítására)
- Elkötelezettség a bemutatott ötlet megvalósítására
- A megvalósítás esetén elérni tervezett pozitív hatás mértéke
- Kapcsolódás a Fenntarthatósági Célokhoz (ENSZ SDG, link)
- Forprofit vállalkozás(ok) bevonásának szándéka

Pályázat benyújtása és ütemezés
Határidő: 2021. augusztus 19.
Eredményhirdetés: 2021. szeptember 5-ig
Imázsvideók elkészülése: 2021. szeptember
Disszemináció (fizetett hirdetések) időtartama: 2021. október

A pályázaton való indulás díjmentes.
A pályázattal kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségen kérhető:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Projektmenedzsment Iroda
projektiroda@bkik.hu
https://bkik.hu/hu/hirek/palyazat-tarsadalmilag-hasznos-otletek-promocios-tamogatasa

Forrás: pafi.hu