Tématerületi Kiválósági Program 2021 / TKP2021


Elektronikus benyújtás határideje: 2021. szeptember 22. 16:00
2021. szeptember 22.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Nonprofit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg 75 000 000 000 Ft
Pályaművek száma 15-30/alprogram
Igényelhető támogatás 50-2000 MFt
Pályázat futamideje min. 12 hónap, max: 2025. 12. 31.
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés, Innováció, Iparjogvédelem
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
Az intézmények kiválóságát ösztönző eddigi programok - a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) és a Tématerületi Kiválósági Program (TKP) - folytatásaként a 2021. évi Tématerületi Kiválósági Program 2025 végéig biztosít támogatást az egyetemi tudásközpontok és kutatóhelyek számára kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeikhez.

A pályázók köre
A kiírásra pályázatot magyarországi székhellyel rendelkező, kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülő jogi személyek nyújthatnak be az alábbiak szerint:
- a TKP 2020 IKA alprogramjában támogatásban részesült szervezetek,
- állami, egyházi, valamint a Magyar Állam által alapított, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott nem állami felsőoktatási intézmények vagy
- kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, valamint nonprofit szervezetek.
Konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség.
A jelen Kiírás keretében a pályázó a 2020. évi TKP IKA alprogramban támogatott tématerületi kutatás folytatásaként vagy új, önálló tématerületi kutatásra, amely - a kettős finanszírozás elkerülését szem előtt tartva - jelenleg nem részesül teljes vagy részleges támogatásban a 2022 végéig futó TKP 2020 NKA alprogram keretében.

A támogatható célkitűzések köre
Tématerületi kutatások, melyek három alprogram keretei között kerülhetnek lebonyolításra:
- Egészség alprogram: Orvostudományi és állatorvos-tudományi kutatások, gyógyszerkutatások, biológia, biotechnológia, kémia, transzlációs medicina, agykutatás, rákkutatás, biztonságos élelmiszer, COVID-19 betegséggel és poszt-COVID szindrómával kapcsolatos klinikai kutatások stb.
- Nemzeti kutatások alprogram: Kultúra és család; Biztonságos társadalom és környezet; Ipar és digitalizáció.
- Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram: A polgári lakosság ellenségeskedések, valamint katasztrófákkal szembeni védelmét és biztonságát szolgáló megoldások fejlesztése (pl. kibervédelem, mesterséges intelligencia, szenzortechnológia és jelfeldolgozás, lézertechnológia, robotika, rádiótechnika, energiabiztonság, kognitív képességfejlesztés, egyéni kommunikáció fejlesztés, speciális körülmények között feladatot ellátó személy fizikai, fiziológiai állapotát javító fejlesztések és kutatások stb.)

Teljes keretösszeg
A teljes keretösszeg 75 milliárd forint (25 milliárd forint alprogramonként), amely magában foglalja a TKP Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program (KDP) 1 milliárd forintos keretösszeggel, külön pályázati felhívásként meghirdetésre kerülő Nemzetvédelem Alprogramját is, melynek célja a magasan képzett, tudományos ismeretekkel rendelkező munkavállalók számának bővítése a védelmi kutatás-fejlesztés és az innováció területén.

Az igényelhető támogatás mértéke
- Egészség alprogram keretében: minimum 50 millió, maximum 2000 millió forint
- Nemzeti kutatások alprogram keretében: maximum 1000 millió forint.
- Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram keretében maximum 2000 millió forint.

A támogatott programok futamideje
Minimum 12 hónap, de maximum 2025. december 31-ig tartó időszak.
https://nkfih.gov.hu/tkp2021

Forrás: pafi.hu