A 2021-2027-es költségvetési ciklus egyik pályázati újdonsága a Polgárok, Egyenlőség, Jogok és Értékek Program (CERV), mely több korábban létezett (Europe for Citizens, European Remembrance, Daphne) kezdeményezés összevonásából és továbbfejlesztéséből alakult ki. A kezdeményezés célja az uniós szerződésekben rögzített jogok és értékek védelme a nyílt, demokratikus és inkluzív társadalmak fenntartása érdekében.

A program négy kiemelt célkitűzést határozott meg:

  • az egyenlőség és a jogok előmozdítása, ideértve a nemek közötti egyenlőséget, a megkülönböztetés tilalmát és a gyermekek jogait;
  • a polgárok szerepvállalásának és az Unió demokratikus életében való részvételének előmozdítása, valamint a közös európai történelem tudatosítása;
  • az erőszak - mindenekelőtt a gyermekekkel és a nőkkel szembeni erőszak - elleni küzdelem;
  • az uniós értékek védelme és előmozdítása.

A hazai civil szervezetek között már korábban is az egyik legnépszerűbb felhívás az európai megemlékezéssel foglalkozó volt. Röviden megpróbáltuk összefoglalni a kiírással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

European Remembrance
CERV-2021-CITIZENS-REM

Beadási határidő 2021. június 22. 17.00 óra

Általános célok
A program célja az emlékezés és a kölcsönös megértés közös kultúrájának elősegítése a különböző országok polgárai között. Ez elsősorban olyan projektek támogatásával valósul meg, amelyek reflektálnak a történelmi fordulópontokra, a rendszerváltozásokra 20. században és azok folyamatos jelentőségére a mai Európa számára. A projekteknek elő kell segíteniük Európa kulturális örökségének a kulturális sokszínűség kulcsfontosságának bemutatását, valamint az interkulturális párbeszéd és az európai emlékezethez kapcsolódó helyi örökség fontosságát.

A jelen kiírás céljai
Jelen pályázati felhívás célja a megemlékezésre irányuló projektek támogatása a modern európai történelem eseményeinek bemutatása, beleértve az okait és következményeit; az önkényuralmi és totalitárius rendszerek megismerése; az európai közös történelem, kultúra, kulturális örökség és értékek megismertetése; az Unió eredetének, céljának, sokféleségének, valamint a kölcsönös megértés és tolerancia fontosságának bemutatása.

2021-es év prioritásai
Az antiszemitizmus elleni küzdelemre vonatkozó uniós stratégia, EU rasszizmus ellenes cselekvési terve 2020-2025, az EU romák közötti egyenlőségre, befogadására és részvételére vonatkozó keretstratégiája.

Partnerek száma
Minimum 2 partner, két különböző program országból
Megvalósítás időtartama
12 és 24 hónap között A megvalósítás kezdete nem lehet korábbi, mint a szerződés aláírásának időpontja.

A költségvetés típusa
Átalány díjas finanszírozás (lump sum) A kiszámolás alapja: az adott eseményen résztvevők száma és az adott eseményen képviselt programországok száma. A költségvetési tábla automatikusan számolja a bevitt adatok alapján.

Támogatott tevékenységek
Konferencia, workshop, tréning, szeminárium, vita, webinárium, kiállítás, filmkészítés/filmbemutató, kampányok, kiadványok, kutatás, felmérés, flashmob, etc.

A döntés várható időpontja 2021. szeptember-október

A szerződéskötés várható időpontja: 2021. november-december

Forrás: pafi.hu

eredeti kiírás: ec.europa.eu